Indywidualne zdarzenia losowe - zapomogi wolne od podatku do 2.280 zł

Data: 29-07-2014 r.

Zapomogi związane z indywidualnym zdarzeniem losowym są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Natomiast dla możliwości skorzystania z tego zwolnienia nie ma znaczenia źródło finansowania tego typu zapomóg.

Zwolnieniem od podatku objęto m.in. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT).

Organy podatkowe zwracają uwagę, że przez wspomniane w przytoczonym przepisie „indywidualne zdarzenie losowe” można rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 sierpnia 2013 r., IPTPB1/415-316/13-2/AG).

Dla zastosowania tego zwolnienia nie ma znaczenia źródło finansowania wymienionych zapomóg. Mogą to więc być zarówno środki z ZFŚS, funduszy związkowych, jak i ze środków obrotowych pracodawcy. Ważne jest, aby zapomoga miała związek ze zdarzeniami wymienionymi w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT nie przekraczała limitu do wysokości 2.280 zł w danym roku podatkowym (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2013 r., IPPB2/415-53/13-2/AS).

Poza tym, zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby zostały w całości wyłączone z oskładkowania.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35421 )
Array ( [docId] => 35421 )