Zapomogi z ZFŚS na wydatki szkolne korzystają ze zwolnienia od podatku

Data: 29-07-2014 r.

Zapomogę na wydatki szkolne dla dzieci, np. zakup podręczników, zeszytów i innych artykułów szkolnych można sfinansować ze środków ZFŚS. Korzysta ona ze zwolnienia od podatku na określonych warunkach, ale nie jest kosztem podatkowym dla pracodawcy.

Działalność socjalna, która może być finansowana ze środków ZFŚS, obejmuje m.in. udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. Taką więc naturę można przypisać świadczeniom polegającym na przekazaniu pracownikom środków w celu pomocy w sfinansowaniu różnego rodzaju wydatków szkolnych. Środki takie trzeba przyznać według kryterium socjalnego.

Tego rodzaju świadczenia, w całości sfinansowane ze środków ZFŚS, są wolne od podatku na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, tj.:

  • powinni otrzymać je pracownicy,
  • muszą mieć charakter rzeczowy lub pieniężny (jednak za świadczenia rzeczowe nie uważa się bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi),
  • powinny być w całości sfinansowane ze ZFŚS lub z funduszy związkowych,
  • nie mogą przekraczać łącznie w roku podatkowym kwoty limitu 380 zł.

Ważne: Odbiorcą każdej takiej faktury może być pracownik, ponieważ to on dokonuje zakupu, a pracodawca refunduje mu ten wydatek według zasad określonych w regulaminie. W takiej sytuacji refundację tego typu możemy potraktować jako świadczenie pieniężne korzystające z tego zwolnienia.

 

Sfinansowane w całości z ZFŚS zapomogi przekazane pracownikom są wolne od podatku do kwoty 380 zł. Co ważne, limit ten obejmuje wartość wszystkich tego rodzaju świadczeń objętych zwolnieniem w skali całego roku podatkowego. Od nadwyżki ponad limit 380 zł pracodawca powinien pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2014 r., IPPB2/415-16/14-2/AS).

Jeśli chodzi o składki ZUS, z podstawy ich wymiaru wyłączono m.in. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Świadczenia te zostały wyłączone z oskładkowania w całości.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35418 )
Array ( [docId] => 35418 )