Jak rozliczać z fiskusem ubezpieczenia grupowe dla pracowników

Data: 18-09-2014 r.

Pracodawcy mogą zdecydować o zakupie ubezpieczenia grupowego dla swoich pracowników, ale też współpracowników. Ubezpieczeni uzyskują z tego tytułu przychód, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

W wyroku z 18 lipca 2014 r. (K 7/13) TK uznał, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem dla pracownika, jeśli spełni następujące warunki:

 
  • pracownik faktycznie otrzymał świadczenie,
  • pracownik wyraził zgodę na przyjęcie świadczenia,
  • świadczenie jest w interesie pracownika i przynosi mu korzyść,
  • świadczenie nie jest realizacją obowiązku pracodawcy,
  • istnieje możliwość przypisania pracownikowi świadczenia.
Przykład:

Spółka z o.o. zawarła umowę ubezpieczenia OC potwierdzoną polisą dotyczącą członków organów spółki (członków zarządu, rady nadzorczej, pracowników pełniących funkcje kierownicze). W polisie nie wskazano imiennie osób ubezpieczonych w sposób pozwalający na ich identyfikację. Dotyczy ona obecnych i przyszłych osób pełniących wspomniane funkcje. W tym przypadku ubezpieczonym jest nieograniczony krąg osób. Tym samym, nie ma możliwości zidentyfikowania kręgu osób ubezpieczonych, a tym samym przypisania świadczenia konkretnej osobie. Przychód po stronie ubezpieczonych nie powstanie.

Zwolnieniem od podatku objęto m.in. kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Zwolnienie to stosuje się z dwoma wyjątkami.

Po pierwsze, nie dotyczy ono odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali podatkowej albo podatkiem liniowym 19% (art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o PIT).

Po drugie, zwolnienie nie dotyczy dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń związanych z funduszem kapitałowym , o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy o PIT (art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o PIT). Jak wynika z art. 24 ust. 15 ustawy o PIT, dochodem z tytułu takiego właśnie inwestowania składki ubezpieczeniowej jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. Dochodu tego nie opodatkowuje ubezpieczony (pracownik), ponieważ podatek odprowadza płatnik, tj. podmiot dokonujący wypłaty świadczenia (towarzystwo ubezpieczeniowe).

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35727 )
Array ( [docId] => 35727 )