Przy wypłacie dla byłego pracownika nie stosuje się podwyższonych kosztów

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 02-09-2014 r.

Ekwiwalent za urlop jest przychodem ze stosunku pracy nawet po jego wygaśnięciu. W związku z tym w razie wypłaty tego świadczenia byłemu już pracownikowi należy odprowadzić zaliczkę na podatek. Obliczając tę daninę, stosuje się zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł, ale nie potrąca się kwoty wolnej od podatku.

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Przede wszystkim są to wynagrodzenia zasadnicze i za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop itd. (art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy z uwagi na jego związek z zatrudnieniem pracownika. Dla określenia i kwalifikacji tego przychodu nie ma znaczenia, że uzyskujący to świadczenie w momencie jego otrzymania nie jest już zatrudniony u pracodawcy. A zatem wypłacony byłemu pracownikowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy.

Koszty po rozwiązaniu stosunku pracy

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie (nie więcej niż 1.335 zł rocznie), jeśli pracownik uzyskuje przychód tylko z jednego stosunku pracy. Koszty w tej wysokości stosuje się w miesiącu, w którym pracownik (ale też były pracownik) uzyskał przychód ze stosunku pracy. W przypadku byłego pracownika nie można jednak stosować kosztów podwyższonych, tj. 139,06 zł – miesięcznie i 1.668,72 zł – rocznie. Nie są tu bowiem spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, gdzie uzależniono zastosowanie takich kosztów od tego, czy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Wraz z wygaśnięciem stosunku pracy traci też ważność oświadczenie pracownika o spełnianiu tych warunków.

Koszty pracownicze w wysokości 111,25 zł potrąca się od całości przychodów otrzymanych w danym miesiącu przez byłego pracownika, tj. w przypadku gdy oprócz ekwiwalentu za urlop były pracownik otrzymał też inne przychody ze stosunku pracy.

Bez kwoty wolnej

Obliczając zaliczkę, były pracodawca nie może potrącać kwoty wolnej od podatku, tj. 46,33 zł miesięcznie. Potrącenie tej kwoty jest możliwe w razie złożenia przez pracownika, przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym, oświadczenia PIT-2. Warunek ten nie jest spełniony w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy. Zaliczkę pomniejsza się za to o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

Sławomir Liżewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35637 )
Array ( [docId] => 35637 )