Niższa pensja nie musi oznaczać dyskryminacji

Data: 11-09-2014 r.

Wynagrodzenie zasadnicze, jak i jego podwyżka oraz procentowe progi prowizyjne pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach mogą być różne, jeżeli jest to uzasadnione np. ich doświadczeniem, wiedzą czy stażem pracy. Uzasadnione różnice w wysokości wynagrodzenia nie naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Do wynagrodzenia za wykonaną pracę zalicza się obok wynagrodzenie zasadniczego inne składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę czy charakter, a także świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

 

Pracami o jednakowej wartości są prace, które wymagają od pracowników porównywalnych kwalifikacji, praktyki, doświadczenia zawodowego, wiedzy czy porównywalnego wysiłku włożonego w wykonywaną pracę.

Różnice w wysokości wynagrodzenia muszą być uzasadnione

Jeżeli niektórzy pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach wyróżniają się większym doświadczeniem zawodowym, szerszymi umiejętnościami, dłuższym stażem pracy, zaangażowaniem czy też wyższym poziomem zdobytej wiedzy - można im przyznać nie tylko wyższe wynagrodzenie zasadnicze, ale również zwiększyć procentowe progi prowizji od sprzedaży. Pracodawca może bowiem różnicować wysokość wynagrodzenia, ze względu na obiektywne przesłanki, jakimi są np. doświadczenie zawodowe pracownika, jego wiedza albo staż pracy.

Zastosowanie kryterium stażu pracy ma jednak tylko wówczas wpływ na wysokość wynagrodzenia, jeżeli staż pracownika faktycznie wpływa na jakość świadczonej przez niego pracy. Pracodawca może zatem ustalić dla niektórych pracowników wynagrodzenie zasadnicze, jak i procentowe progi prowizji na poziomie wyższym niż dla pozostałych. Różnice w wysokości wynagrodzenia muszą być jednak obiektywnie uzasadnione, tzn. wyższe wynagrodzenie czy wyższe progi prowizji muszą wiązać się bezpośrednio np. z większym doświadczeniem zawodowym, szerszymi umiejętnościami czy dłuższym stażem pracy. Tylko wtedy pracodawca nie naruszy zasady równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na wysokość ukształtowanego wynagrodzenia za pracę.

Agnieszka Maciejewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35691 )
Array ( [docId] => 35691 )