Krótki okres rozliczeniowy nie zawsze będzie korzystny dla firmy

Data: 27-06-2013 r.

W rozkładach czasu pracy, w których dni wolne od pracy, wynikające z 5-dniowego tygodnia pracy zostały ustalone w innym dniu niż sobota, sporadycznie mogą wystąpić przekroczenia obowiązującego wymiaru czasu pracy obliczonego zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Obowiązujący czas pracy oblicza się, mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby – liczbę dni pozostałych w okresie rozliczeniowym przemnożoną przez 8 godzin. Od otrzymanego wyniku odejmuje się po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Przykład: firma ma wolne wtorki, a pracuje w soboty, w niektórych miesiącach wychodzi więc do przepracowania więcej dni niż wynika z „nominału” – tak było np. w marcu. Jest to praca nadliczbowa, mimo tego iż nie doszło do przekroczenia 5-dniowego tygodnia pracy ani norm dobowych.

W marcu przypadało do przepracowania 168 godzin. Ponieważ w marcu przypada 5 sobót i tylko 4 wtorki, pracownicy przepracują o jeden dzień więcej, niż wynika z obowiązującego wymiaru czasu pracy. Jednocześnie praca w taką sobotę nie stanowi pracy w dniu wolnym od pracy, wynikającym z 5-dniowego tygodnia pracy, wobec czego nie musi być rekompensowana innym dniem wolnym. Natomiast w związku z przekroczeniem przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (tj. przepracowania 22 zamiast 21 dni) należy za pracę w tym dniu wypłacić, oprócz wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100% za każdą przepracowaną godzinę.

W przypadku gdy w firmie ustalonym dniem wolnym od pracy jest inny dzień niż sobota, warto rozważyć wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego. Łatwiej bowiem wówczas zapobiec sytuacji, w której trzeba będzie wypłacić dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, mimo tego iż nie doszło do przekroczenia 5-dniowego tygodnia pracy ani norm dobowych.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 14 czerwca 2013 r. sejm uchwalił zmianę przepisu art. 129 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którą okres rozliczeniowy będzie mógł być przedłużony nawet do 12 miesięcy. Zakłada się, że okres 12-miesięczny może być dopuszczony w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, pod warunkiem zachowania ogólnych zasad dotyczących
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego będzie wymagało zawarcia porozumienia w tej sprawie z organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy lub – jeśli u pracodawcy nie działają takie organizacje – z przedstawicielami załogi (art. 150 § 3 znowelizowanej ustawy).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33016 )
Array ( [docId] => 33016 )

Array ( [docId] => 33016 )