Brak winy w zaniżeniu wynagrodzenia nie zwalnia od odsetek

Data: 06-06-2013 r.

W przypadku nagród jubileuszowych nie ma obecnie powszechnie obowiązujących przepisów. Oznacza to, że trzeba odnieść się do układów zbiorowych pracy bądź regulaminów wynagradzania, albo – jeżeli zakład pracy należy do tzw. sfery budżetowej – przepisów obowiązujących dla tego zakładu.

W niektórych przypadkach pracodawca będzie zobowiązany doliczyć odsetki za zwłokę – mimo iż nie przyczynił się do opóźnienia w wypłacie. Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r. (I PKN 189/1999), według którego: nagroda jubileuszowa jest wymagalna niezwłocznie po nabyciu do niej prawa i od tej chwili należą się odsetki, choćby pracownik później wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody, a pracodawcy nie można było przypisać winy w opóźnieniu (art. 481 § 1 kc w związku z art. 300 kp i § 7 ust. 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.

Uwaga! Od 6 czerwca obowiązuje nowa wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych.

Wymienione w wyroku zarządzenie nie obowiązuje od 2 czerwca 1996 r. i – zgodnie z przepisami przejściowymi – zachowało moc tylko w odniesieniu do zakładów pracy, które do dnia dzisiejszego nie wprowadziły u siebie w tej sprawie stosownych zapisów w regulaminach wynagradzania lub układach zbiorowych pracy bądź nie zostały objęte przepisami szczególnymi.

Zatem odpowiedzi, czy pracownikowi będą się należały odsetki za nieterminową wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat stażu pracy, należy szukać w przepisach o wynagradzaniu, na podstawie których zakład pracy wypłaca nagrody jubileuszowe.

Przykład: Nagroda otrzymana w 2012 roku za 20 lat pracy wyniosła 200% wynagrodzenia zasadniczego (2.000,00 zł brutto), tj. 4.000,00 zł. Następnie okazało się, że pracownik w tym czasie miał już 26-letni staż pracy, zatem powinien otrzymać nagrodę za 25 lat pracy w wysokości 250% wynagrodzenia zasadniczego rok wcześniej. W 2011 roku jego wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 1.800,00 zł brutto. Pracownikowi przysługiwała więc nagroda w wysokości 4.500,00 zł brutto (1.800,00 zł x 250%). Ponieważ w 2012 roku wypłacono nagrodę w kwocie 4.000,00 zł (za błędnie przyjęty staż pracy 20 lat), należy dokonać wyrównania i dopłacić pracownikowi różnicę w wysokości 500,00 zł (4.500 zł nagrody należnej – 4.000 zł nagrody faktycznie wypłaconej).

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33003 )
Array ( [docId] => 33003 )

Array ( [docId] => 33003 )