Nieterminowe wpłacanie podatku nie zawsze będzie ukarane

Data: 08-08-2014 r.

W sytuacji gdy pracodawca spóźnia się z wystawieniem i przekazaniem PIT-8C czy PIT-11 albo nie odprowadza w terminie zaliczek na podatek, naraża się na wysokie kary finansowe określone w Kodeksie karnym skarbowym. Odpowiedzialności karnej podlega nie tylko sam płatnik, ale także osoba upoważniona na podstawie umowy m.in. do naliczania i wpłacania zaliczek. Kary mogą być dotkliwe, jednak można liczyć na złagodzenie kary albo nawet na jej uniknięcie.

Zgodnie z art. 77 § 1 kks płatnik (lub inkasent), który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Przy czym, jeśli kwota niewpłaconego podatku:

 
  • jest małej wartości – sprawca czynu zabronionego, czyli płatnik lub inkasent, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych,
  • nie przekracza ustawowego progu – sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

O zastosowaniu tych kar zdecyduje sąd, który jednak może:

  • zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe polegające na nieterminowej płatności podatku, a także gdy kwota tego podatku jest małej wartości, wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu, czyli jeśli płatnik wpłaci zaległy pobrany podatek przed wszczęciem postępowania, wówczas może liczyć na łagodniejszy wymiar kary, a nawet na jej uniknięcie,
  • odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe polegające na nieterminowej płatności podatku nieprzekraczającego ustawowego progu wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu – tu podobnie, wpłata podatku przed wszczęciem postępowania pozwoli na uniknięcie kary.

Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota niepobranego podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego polegającego na niepobraniu podatku (art. 78 § 1 kks) podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Natomiast jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekracza ustawowego progu, podlega grzywnie za wykroczenie skarbowe.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35486 )
Array ( [docId] => 35486 )