Nowe normy czasu pracy - pracownik niepełnosprawny nie zarobi mniej

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 09-07-2014 r.

Od 16 lipca osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są objęte 7-godzinną dobową i 35-godzinną tygodniową normą czasu pracy z mocy przepisów prawa. Pracodawca nie może już żądać od takiego zatrudnionego orzeczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy.

Skrócone normy czasu pracy w stosunku do pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności stosuje się wyłącznie na podstawie orzeczenia o lekarskiego o niepełnosprawności. Jeśli pracownik nie przedstawi takiego orzeczenia, pracodawca nie ma podstaw do skrócenia czasu pracy pracownika nawet, jeśli z innych źródeł posiada wiedzę o jego niepełnosprawności.

Krótsza praca od 10 lipca 2014 r.

Mimo że nowelizacja przepisów weszła w życie 16 lipca, to pracodawcy już od 10 lipca nie mogą planować pracownikom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym pracy dłuższej niż przez 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dnia 10 lipca 2014 r. art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych utracił moc prawną w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. i powraca w brzmieniu wcześniejszym (w którym nie uzależniono stosowania skróconych norm czasu pracy od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania tych norm). Ustawa wykonuje bowiem wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2013 roku, który dał czas ustawodawcy na zmianę przepisów do 10 lipca 2014 r.

Wynagrodzenie nie może się zmniejszyć

Mimo skrócenia czasu pracy pracowników, którzy dotychczas nie legitymowali się zaświadczeniem o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy, ich wynagrodzenie nie może być zmniejszone. Zatem pracownik niepełnosprawny, który od 10 lipca 2014 r. pracuje 7 godzin na dobę, musi otrzymać wynagrodzenie, jakie otrzymywał, gdy pracował 8 godzin dziennie.

Jeśli pracownik nagradzany jest stałą stawką miesięczną, otrzyma takie samo wynagrodzenie, jak za pracę przez 8 godzin. Natomiast w przypadku pracownika nagradzanego stawką godzinową przy przejściu na krótsze normy czasu pracy muszą one ulec podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Dłuższa praca z własnej inicjatywy pracownika

Przywrócenie ustawowych skróconych norm czasu pracy w stosunku do pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie oznacza, że nie mogą oni pracować dłużej. Przepisów art. 15 ustawy nie stosuje się bowiem w dwóch przypadkach:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Jeśli więc to od pracownika wyjdzie inicjatywa dłuższej pracy, pracodawca powinien skierować go na badanie lekarskie (i pokryć koszty tych badań), a na podstawie uzyskanego zaświadczenia wyłączyć stosowanie w stosunku do niepełnosprawnego przepisów o krótszym czasie pracy. Pracodawca nie może jednak sam skierować pracownika na takie badania, ani też nakazać mu wystąpienia z wnioskiem o ich przeprowadzenie.

Emilia Wawrzyszczuk, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35272 )
Array ( [docId] => 35272 )