Nowe przepisy – bez świadczenia pracy na wypowiedzeniu

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 05-01-2016 r.

Dnia 22 lutego 2016 r. zacznie obowiązywać przepis przewidujący dla pracodawcy możliwość zwolnienia pracownika jednostronną decyzją z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Z tą samą datą w życie wejdzie regulacja stanowiąca, że za czas odsunięcia od pracy, o którym mowa powyżej, podwładnemu przysługiwać będzie wynagrodzenie obliczane jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Do celów dowodowych warto zadbać o to, by decyzja o odsunięciu pracownika od pracy była wyrażana na piśmie, choć ustawodawca nie nakazuje zachowania takiej formy. Najbardziej praktycznie będzie ujmowanie informacji o zwolnieniu pracownika z konieczności realizowania obowiązków służbowych w oświadczeniu o zamiarze rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pracownik wynagradzany akordowo

Przyjmijmy założenie, że pełnoetatowy pracownik, wynagradzany akordowo, będąc w okresie wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy w dniach od 29 lutego do 30 kwietnia 2016 r. Jego pensja w miesiącach listopad, grudzień 2015 r. oraz styczniu 2016 r., w których to łącznie przepracował 480 godzin, wyniosła odpowiednio: 2.435 zł, 2.387 zł oraz 2.408 zł. Podstawa wynagrodzenia za odsunięcie od pracy powinna zostać zbudowana z miesięcy od listopada 2015 roku do stycznia 2016 roku, przez co wyliczona stawka godzinowa będzie taka sama dla lutego, marca i kwietnia 2016 r.

Krok 1. Ustalamy podstawę wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy: 2.435 zł + 2.387 zł + 2.408 zł = 7.230 zł.

Krok 2. Ustalamy stawkę za godzinę: 7.230 zł : 480 godz. (czas przepracowany w okresie od listopada 2015 roku do stycznia 2016 roku) = 15,06 zł.

Krok 3. Ustalamy kwotę należną za czas odsunięcia od pracy w poszczególnych miesiącach:

  • wynagrodzenie za odsunięcie od pracy w lutym: 15,06 zł × 8 godz. = 120,48 zł.
  • wynagrodzenie za odsunięcie od pracy w marcu: 15,06 zł × 176 godz. = 2650,56 zł.
  • wynagrodzenie za odsunięcie od pracy w kwietniu: 15,06 zł × 168 godz. = 2.530,08 zł.
Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38309 )
Array ( [docId] => 38309 )