PIT-40 czy PIT-11 – jak rozliczyć pracownika za 2015 rok

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 05-01-2016 r.

Płatnicy mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia podatników (m.in. pracowników), którzy złożyli w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia następnego roku, oświadczenie PIT-12 (przed 10 stycznia 2016 r. przy rozliczeniu za 2015 rok). Jeśli jednak podatnik nie złoży oświadczenia PIT-12 lub złoży je po terminie, płatnik co prawda nie musi, ale może rozliczyć jego podatek dochodowy.

Roczne rozliczenie podatku w wersji elektronicznej należy sporządzić na formularzu PIT-40(22) do końca lutego następnego roku, czyli za 2015 rok do 29 lutego 2016 r. W wersji papierowej termin sporządzenia za 2015 rok to 1 lutego 2016 r. (poniedziałek), ponieważ 31 stycznia 2016 r. przypada w niedzielę. W tych samych terminach PIT-40 należy przekazać podatnikowi (m.in. pracownikowi) oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku nierezydentów PIT-40 przekazuje się urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (patrz dalej – opis formularza IFT-1/IFT-1R). Przy czym: „płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku PIT-40 lub imienną informację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mailem, przy zachowaniu obowiązującego wzoru realizuje obowiązek przekazania pracownikowi stosownej informacji (interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 marca 2011 r., sygn. ILPB1/415-6/1/11-S/IM).

Jak wypełnić PIT-40 krok po kroku

Spółka rozliczyła za 2015 rok Andrzeja Kowalskiego zatrudnionego na umowę o pracę w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. Pracownik nie korzystał z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, a zatem koszty pracownicze były potrącane w wysokości 111,25 zł miesięcznie. Przy poborze zaliczek płatnik potrącał również w trakcie roku podatkowego kwotę wolną od podatku w wysokości 46,33 zł miesięcznie. Wynagrodzenie brutto wynosiło miesięcznie 4.200 zł. Pracownik złożył w terminie oświadczenie PIT-12.

Suma wyliczeń dokonywanych w trakcie 2015 roku

Przychód

25.200 zł (4.200 zł × 6 miesięcy)

Koszty uzyskania przychodów

667,50 zł (111,25 zł × 6 miesięcy)

Dochód

24.532,50 zł (25.200 zł – 667,50 zł)

Składki na ubezpieczenia społeczne

(emerytalne, rentowe i chorobowe)

3.454,92 zł: (4.200 zł × 9,76% +

+ 4.200 zł × 1,5% + 4.200 zł × 2,45%) ×

× 6 = (409,92 zł + 63 zł + 102,90 zł) × 6 =

= 575,82 zł × 6 miesięcy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1.685,22 zł : (4.200 zł – 575,82 zł) × 7,75% ×

× 6 = 3.624,18 zł × 7,75% × 6 = 280,87 ×

× 6 miesięcy

Zaliczki na podatek 1.830 zł

(według wyliczeń)

 • składki ZUS: 575,82 zł,
 • część składki zdrowotnej odliczana od podatku: 280,87 zł,
 • zaliczka miesięczna: 4.200 zł –  575,82 zł – 111,25 zł = 3.512,93 zł ~

~ 3.513 zł × 18% = 632,34 zł – 46,33 zł =

= 586,01 zł – 280,87 zł = 305,14 zł ~

~ 305 zł × 6 miesięcy

W zeznaniu PIT-40 wykazuje się:

1. W części F, wiersz 1:

 • poz. 29: 25.200,00,
 • poz. 30: 667,50,
 • poz. 31: 24.532,50,
 • poz. 32: 1.830.

2. W części F, wiersz 8:

 • poz. 57: 25.200,00,
 • poz. 58: 667,50,
 • poz. 59: 24.532,50,
 • poz. 60: 1.830.

3. W części G:

 • poz. 61: 3.454,92.

4. W części H:

 • poz. 66: 21.078 (24.532,50 – 3.454,92),
 • poz. 67 i 69: 3.238,02 (3.794,04 – 556,02).

5. W części H:

 • poz. 70 i 72: 1.685,22,
 • poz. 75: 1.553,
 • poz. 77: 277.

Z dokonanego rozliczenia wynika nadpłata w wysokości 277 zł, którą (zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o PIT) należy zaliczyć na poczet należnej zaliczki za marzec 2016 roku. Jeśli jednak po pobraniu nadal pozostanie nadpłata, należy zwrócić ją w gotówce pracownikowi.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38306 )
Array ( [docId] => 38306 )