Odsunięcie od pracy na wypowiedzeniu – naliczanie pensji w 2016 r.

Autor: Izabela Nowacka
Data: 03-12-2015 r.

Od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, wypłacając mu w zamian wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązujących przy wynagrodzeniu urlopowym. Wyraźną podstawą dla dokonania tej czynności staną się przepisy Kodeksu pracy.

Jak założono w projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (z 14 września 2015 r.), przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia ze świadczenia pracy będzie obliczane na zasadach przewidzianych dla ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Przykład:

Pracownik otrzymał od pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Długość wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Razem z wypowiedzeniem pracownik otrzymał pisemną informację, że zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy przez ostatnie dwa miesiące wymówienia. Wcześniej ma wykorzystać resztę urlopu wypoczynkowego oraz zakończyć sprawy służbowe. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stawce miesięcznej oraz regulaminową premię zmienną miesięczną.
Za dwa miesiące zwolnienia od wykonywania pracy pracownik powinien otrzymać:
1) pensję zasadniczą w normalnej wysokości jak w umowie o pracę;
2) wynagrodzenie obliczone ze zmiennego składnika, za liczbę godzin, podczas których pracownik w tym czasie powinien pracować, tj.: suma premii wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zwolnienia, podzielona przez liczbę godzin w tym okresie przepracowanych; uzyskaną stawkę za 1 godzinę pracy mnoży się przez liczbę godzin zwolnienia.

Kilka nowych wątpliwości

Nowe regulacje nie rozstrzygają, czy będzie można odwołać zwolnienie i przywrócić pracownika do pracy, a także jaka obowiązuje forma dokonania tej czynności.

Z treść przepisu wynika, że instytucja zwolnienia od pracy będzie miała zastosowanie:

  1. niezależnie od tego, która ze stron dokonała wypowiedzenia i bez względu na rodzaj umowy o pracę (na czas próbny, określony, nieokreślony),

  2. decyzja pracodawcy będzie jednostronna, co oznacza, że nie będzie wymagała uzyskania zgody przez pracownika,

  3. pracodawca będzie mógł zwolnić zarówno przez okres całego okresu wypowiedzenia, jak i przez jego część.

Można wywnioskować, że najlepszą formą dokonania czynności zwolnienia będzie forma pisemna, informująca pracownika o tym, przez jaki okres trwania wypowiedzenia (cały, część) zostanie on odsunięty od pracy. Może się też zdarzyć, że pracodawca rozmyśli się i będzie chciał odwołać zwolnienie lub je skrócić. Przepisy nie przewidują, czy będzie to możliwe, a jeśli tak, to po spełnieniu jakiej procedury. Wydaje się, że ta kwestia powinna być uzgodniona z pracownikiem.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38153 )
Array ( [docId] => 38153 )