Obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 22-07-2014 r.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop nauczycielski wyznaczamy natomiast według tych samych zasad obejmujących wszystkich nauczycieli podlegających przepisom Karty Nauczyciela.

Sposób obliczania kwoty należnej za jeden dzień urlopu nauczycielskiego zależy od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony w placówce feryjnej czy w takiej, w której nie przewidziano ferii szkolnych (tzw. placówce nieferyjnej).

W przypadku placówki feryjnej, aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe nauczyciela, należy:

 • ustalić wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w miesiącu wykorzystywania urlopu,
 • podzielić miesięczne wynagrodzenie przez 30.

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych należy:

Przykład:

Krzysztof G. jest nauczycielem dyplomowanym w gimnazjum (placówce feryjnej), zatrudnionym w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Od 28 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. Krzysztof G. otrzymuje miesięcznie 3109 zł pensji zasadniczej oraz 15% dodatku stażowego (466,35 zł) i 150 zł dodatku motywacyjnego. W arkuszu organizacyjnym pracownikowi przydzielono następujące godziny ponadwymiarowe: 09.2013 = 15; 11.2013 = 14; 12.2013 = 12; 02.2014 = 15;  03.2014 = 12; 05.2014 = 10; 06.2014 = 15.

 • wrzesień 2013 r. – 15 godzin,
 • listopad 2013 r. – 14 godzin,
 • grudzień 2013 r. – 12 godzin,
 • luty 2014 r. – 15 godzin,
 • marzec 2014 r. – 12 godzin,
 • maj 2014 r. – 10 godzin.

Aby obliczyć stawkę za 1 dzień urlopu ze składników zmiennych, trzeba skalkulować średnie miesięczne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W tym celu należy:

 • ustalić przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych z miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego: (15 godz. + 14 godz. + 12 godz. + 15 godz. + 12 godz. + 10 godz.) : 9 miesięcy = 78 godz. : 9 miesięcy = 8,7 godzin,
 • określić godzinową stawkę wynagrodzenia – w tym celu należy ustalić liczbę godzin do przepracowania w czerwcu, lipcu i sierpniu 2014 r. Liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu należy wyliczyć przez pomnożenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczyciela przez 4,16 oraz zaokrąglenie wyniku tego działania do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę (§ 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej): 18 godz. x 4,16 = 74,88 godz.; po zaokrągleniu 75 godzin;  (3109 zł + 466,35 zł + 150 zł) : 75 godz. = 49,67 zł,
 • ustalić wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe uwzględnianie w podstawie wymiaru urlopu: 8,7 godzin x 49,67 zł = 432,13 zł.

Następnie obliczamy stawkę za jeden dzień urlopu: 432,13 zł : 30 dni = 14,40 zl i otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni urlopu. Nauczyciel dodatkowo w miesiącach wykorzystywania urlopu powinien otrzymać składniki stałe w pełnej wysokości.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35385 )
Array ( [docId] => 35385 )

Array ( [docId] => 35385 )