Godziny nadliczbowe można częściowo zrekompensować czasem wolnym

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 10-07-2014 r.

Każdą pracę nadliczbową, z wyłączeniem pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, można zrekompensować czasem wolnym w wymiarze godzinowym. Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych pracownik powinien złożyć w tym samym miesiącu, przed terminem wypłaty.

Jeśli rekompensata odbywa się na wniosek pracownika, czasu wolnego należy udzielić w wymiarze 1:1. Jeżeli zaś odbiór wolnego następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany udzielić czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym tj. 1,5 godziny za godzinę przepracowaną, do końca okresu rozliczeniowego (pracownik nie jest związany okresem rozliczeniowym). Należy tu podkreślić, że wniosek pracownika lub decyzja pracodawcy w tej sprawie muszą nastąpić przed terminem wypłaty za miesiąc, w którym wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych dobowych, w przeciwnym razie pracownik z końcem miesiąca nabywa prawo do wynagrodzenia i dodatku za tę pracę (pismo GIP z 21 kwietnia 2009 r., GPP-306-4560-32/09/PE/RP).

Rozliczenie pracy, gdy o tzw. odbiór godzin nadliczbowych występuje pracownik, na ogół nie przysparza problemów. Pracownik nie jest bowiem związany okresem rozliczeniowym i w praktyce, w przypadku niemożności wykorzystania czasu wolnego w ustalonym terminie, może ten termin przesunąć na przyszłość. Natomiast jeśli czasu wolnego udziela pracodawca, a do końca okresu rozliczeniowego nie uda mu się zrekompensować całej pracy nadliczbowej, musi z końcem okresu rozliczeniowego za nią zapłacić. Wówczas powstaje pytanie: jak prawidłowo wyliczyć liczbę godzin, za które przysługuje wynagrodzenie, i z jakim dodatkiem wypłacić te nadgodziny, 50 czy 100%?

Przykład:

W zakładzie obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy, obejmujący miesiące: styczeń – kwiecień, maj – sierpień, wrzesień – grudzień. W maju pracownica przepracowała 16 godzin nadliczbowych. Wszystkie te godziny przypadały w normalnych dniach pracy. Pracodawca ustalił, że w zamian za tę pracę udzieli pracownicy czasu wolnego w czerwcu i lipcu w wymiarze 24 godzin (16 godzin × 1,5). Od 28 lipca do końca sierpnia pracownica będzie nieobecna w pracy, z uwagi na planowy pobyt w szpitalu. Wynagrodzenie pracownicy ustalone jest stawką miesięczną i wynosi 2.400,00 zł.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy (pismo z 2005 r., znak: GNP-367-456/05/PE) za maj pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za 16 dodatkowo przepracowanych godzin, natomiast w miesiącach odbioru tych godzin – wynagrodzenie stosownie pomniejszyć (przykładowo, za 24 godziny wolnego wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 16 godzin, bo tyle zostanie faktycznie zrekompensowanych – art. 1512 § 2 kp). Za maj 2014 roku pracownica powinna zatem otrzymać: 2.400,00 zł + (2.400,00 zł : 160 godzin) × 16 godzin = 2.640,00 zł.

Odmienne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lutego 2010 r. (I PK 157/09). Więcej na ten temat znajdziesz w poradniku Płace w firmie.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35277 )
Array ( [docId] => 35277 )