Godziny nadliczbowe można częściowo zrekompensować czasem wolnym

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 10-07-2014 r.

Każdą pracę nadliczbową, z wyłączeniem pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, można zrekompensować czasem wolnym w wymiarze godzinowym. Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych pracownik powinien złożyć w tym samym miesiącu, przed terminem wypłaty.

Jeśli rekompensata odbywa się na wniosek pracownika, czasu wolnego należy udzielić w wymiarze 1:1. Jeżeli zaś odbiór wolnego następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany udzielić czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym tj. 1,5 godziny za godzinę przepracowaną, do końca okresu rozliczeniowego (pracownik nie jest związany okresem rozliczeniowym). Należy tu podkreślić, że wniosek pracownika lub decyzja pracodawcy w tej sprawie muszą nastąpić przed terminem wypłaty za miesiąc, w którym wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych dobowych, w przeciwnym razie pracownik z końcem miesiąca nabywa prawo do wynagrodzenia i dodatku za tę pracę (pismo GIP z 21 kwietnia 2009 r., GPP-306-4560-32/09/PE/RP).

Rozliczenie pracy, gdy o tzw. odbiór godzin nadliczbowych występuje pracownik, na ogół nie przysparza problemów. Pracownik nie jest bowiem związany okresem rozliczeniowym i w praktyce, w przypadku niemożności wykorzystania czasu wolnego w ustalonym terminie, może ten termin przesunąć na przyszłość. Natomiast jeśli czasu wolnego udziela pracodawca, a do końca okresu rozliczeniowego nie uda mu się zrekompensować całej pracy nadliczbowej, musi z końcem okresu rozliczeniowego za nią zapłacić. Wówczas powstaje pytanie: jak prawidłowo wyliczyć liczbę godzin, za które przysługuje wynagrodzenie, i z jakim dodatkiem wypłacić te nadgodziny, 50 czy 100%?

Przykład:

W zakładzie obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy, obejmujący miesiące: styczeń – kwiecień, maj – sierpień, wrzesień – grudzień. W maju pracownica przepracowała 16 godzin nadliczbowych. Wszystkie te godziny przypadały w normalnych dniach pracy. Pracodawca ustalił, że w zamian za tę pracę udzieli pracownicy czasu wolnego w czerwcu i lipcu w wymiarze 24 godzin (16 godzin × 1,5). Od 28 lipca do końca sierpnia pracownica będzie nieobecna w pracy, z uwagi na planowy pobyt w szpitalu. Wynagrodzenie pracownicy ustalone jest stawką miesięczną i wynosi 2.400,00 zł.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy (pismo z 2005 r., znak: GNP-367-456/05/PE) za maj pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za 16 dodatkowo przepracowanych godzin, natomiast w miesiącach odbioru tych godzin – wynagrodzenie stosownie pomniejszyć (przykładowo, za 24 godziny wolnego wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 16 godzin, bo tyle zostanie faktycznie zrekompensowanych – art. 1512 § 2 kp). Za maj 2014 roku pracownica powinna zatem otrzymać: 2.400,00 zł + (2.400,00 zł : 160 godzin) × 16 godzin = 2.640,00 zł.

Odmienne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lutego 2010 r. (I PK 157/09). Więcej na ten temat znajdziesz w poradniku Płace w firmie.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35277 )
Array ( [docId] => 35277 )

Array ( [docId] => 35277 )