Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje kilka rodzajów ustawowych i podatkowych odsetek za zwłokę

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 29-01-2016 r.

Wystąpienie zaległości w zapłacie zobowiązania powoduje obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Od 1 stycznia br. możemy płacić kilka rodzajów odsetek ustawowych i podatkowych.

Do odsetek ustawowych zaliczamy:

  • odsetki za opóźnienia w wypłacie świadczenia – w praktyce działalności pracodawców odsetki te znajdą zastosowanie przede wszystkim w razie opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, a także np. odszkodowania lub zadośćuczynienia,
  • odsetki ustawowe tzw. kapitałowe – ustawowe odsetki od sumy pieniężnej (tzw. kapitałowe) należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej (z zawartej umowy), z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu (art. 359 § 1 kc). U pracodawców takie odsetki znajdą zastosowanie np. przy oprocentowanych pożyczkach udzielanych pracownikom,
  • odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Z kolei odsetki podatkowe (czyli odsetki za zwłokę) nalicza się w razie wystąpienia zaległości podatkowych. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności, w tym też m.in. zaliczka na podatek niewpłacona w terminie płatności przez płatnika. Odsetki za zwłokę nalicza się od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. W zależności od rodzaju zaległości podatkowej odsetki nalicza podatnik lub płatnik podatku. Odsetki za zwłokę nalicza się do dnia (włącznie z tym dniem) zapłaty podatku.

Przykład:

Pracodawca nie wpłacił w terminie zaliczek na podatek od wynagrodzeń w kwocie 3.170 zł. Termin płatności zaliczek upłynął 20 listopada 2015 r., zapłata nastąpiła 11 stycznia 2016 r. Odsetki za zwłokę od tej zaległości podatkowej wynoszą 36 zł w rozliczeniu:

  • za okres 21.11.2015 – 11.01.2016, tj. za 52 dni,
  • przy stawce odsetek w wysokości 8% w stosunku rocznym w całym okresie zwłoki: 3.170 zł x 52 dni x 8% : 365 = 36,1293 zł, po zaokrągleniu 36 zł.
Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38487 )
Array ( [docId] => 38487 )