Uznanie przez ZUS umowy o pracę za pozorną – środki odwoławcze

Data: 18-10-2015 r.

ZUS może uznać umowę o pracę za pozorną i wyłączyć daną osobę z ubezpieczeń. Środki odwoławcze uzależnione będą od tego, czy płatnik otrzymał dopiero protokół pokontrolny, czy też już decyzję o wyłączeniu.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy ZUS mogą sprawdzać, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę faktycznie świadczy pracę, czy też umowa taka jest fikcyjna, np. w celu uzyskania prawa do świadczeń chorobowych.

Zasadą generalną jest, że po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny, który otrzymuje także kontrolowany płatnik składek. Jeżeli nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może złożyć pisemne zastrzeżenia, przedstawiając jednocześnie stosowne środki dowodowe. Na zgłoszenie zastrzeżeń płatnik ma 14 dni od daty otrzymania protokołu pokontrolnego.

Po otrzymaniu zastrzeżeń płatnika składek inspektor kontroli powinien je niezwłocznie rozpatrzyć, podejmując ewentualnie dodatkowe czynności kontrolne i poinformować pisemnie płatnika o wyniku tych działań.

Jeżeli płatnik składek otrzymał już decyzję ZUS wyłączającą pracownika z ubezpieczeń, to – w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania – powinien wnieść odwołanie do jednostki ZUS, która ją wydała. Jeżeli ZUS uzna racje skarżącego, niezwłocznie zmieni lub uchyli sporną decyzję. W przeciwnym przypadku przekaże odwołanie, wraz z uzasadnieniem, do właściwego sądu. Powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37930 )
Array ( [docId] => 37930 )