Opóźnienie wpłaty na ZFŚS pracodawca bez odsetek

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 14-05-2014 r.

Odpisy na ZFŚS zasilają odrębny, prowadzony w tym celu rachunek. Pracodawca musi go zasilać w odpowiednich terminach. Co prawda do kwot wpłaconych np. dopiero w październiku nie trzeba doliczać odsetek za opóźnienia, ale taki proceder grozi grzywną i zwiększa podstawę opodatkowania.

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się m.in. odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Jednak kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia na ZFŚS obciążające koszty pracodawcy, jeśli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek ZFŚS. A zatem odpisy na ZFŚS mogą zostać uznane za koszt podatkowy pracodawcy w momencie ich naliczenia i faktycznego przekazania środków pieniężnych na wydzielony rachunek funduszu.

Konsekwencje braku wpłaty

Niewpłacenie odpisu na ten rachunek uniemożliwia więc jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów (patrz np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 lipca 2013 r., ITPB3/423-238/13/AW). Taki sam wniosek wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 10 stycznia 2008 r. (I SA/Gl 54/07), w którym sąd uznał, iż art. 6 ustawy o ZFŚS wynika, że odpisy i zwiększenia obciążają koszty działalności pracodawcy. Chodzi tu o odpisy i zwiększenia zgodne z celem ustawy i funkcją zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Kosztem uzyskania przychodu będzie więc dokonanie wpłaty na rachunek funduszu w sposób definitywny i wyłącznie w celu rozdysponowania tych środków na zadania określone ustawą o ZFŚS. Podsumowując, odpisy i zwiększenia na ZFŚS (dokonane z dochodów bieżących pracodawcy) stanowią koszty uzyskania przychodów, o ile zostaną przekazane na rachunek bankowy tego funduszu (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lipca 2013 r., IBPBI/2/423-459/13/JD).

Odsetki za wpłatę z opóźnieniem

W razie zwłoki we wpłacie kwoty należnego odpisu na rachunek ZFŚS pracodawca nie musi naliczać i płacić odsetek za zwłokę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2012 r. (II PK 66/11). Sąd uznał w nim, że ciążący na pracodawcy obowiązek przekazania określonych kwot na rachunek bankowy ZFŚS nie powodują powstania długu wobec tego funduszu w razie zwłoki we wpłacie. Tylko bowiem istnienie takiego długu, tj. w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, rodzi obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. W omawianym przypadku środki przekazane na rachunek funduszu nie przestają być własnością pracodawcy. Jest on za to ograniczony w możliwości dysponowania tymi środkami, gdyż może je przeznaczyć jedynie na finansowanie działalności socjalnej.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34858 )
Array ( [docId] => 34858 )