Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia podlega późniejszemu rozliczeniu

Autor: Wanda Sudoł
Data: 12-05-2014 r.

Pracodawca może przychylić się do prośby pracownika i wypłacić mu część wynagrodzenia we wcześniejszym terminie. Podlega ono wówczas zarachowaniu na poczet wynagrodzenia pracownika należnego mu za dany miesiąc i jest rozliczane w terminie wypłaty wynagrodzenia, obowiązującym w zakładzie pracy.

Pracownikowi za wykonywaną pracę przysługuje wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi świadczonej pracy, jej ilości i jakości oraz kwalifikacjom pracownika. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną i zwyczajowo jest ono wypłacane z dołu. Istnieje wprawdzie możliwość wypłaty wynagrodzenie z góry, musi to jednak wynikać z zapisów umowy lub przepisów płacowych w zakładzie pracy.

Wynagrodzenie wypłacone z góry może podlegać zwrotowi
Pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia z góry powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zachowuje do niego prawo.
(Wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1994 r., sygn. akt: I PZP 49/94)

 

Pracodawca może wypłacić pracownikowi część wynagrodzenia na jego prośbę w terminie wcześniejszym niż ustalony. Wówczas wypłacona pracownikowi kwota podlega rozliczeniu w dniu ustalonym jako dzień wypłaty wynagrodzenia. Należy ją odjąć od wynagrodzenia pracownika pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Aby dokonać tego odliczenia, pracodawca nie musi uzyskać pisemnej zgody pracownika.

Wanda Sudoł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34845 )
Array ( [docId] => 34845 )