Opóźnienie wypłaty za godziny nadliczbowe

Data: 25-02-2013 r.

Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w terminie. Dotyczy to także wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Jednak za nieterminową wypłatę wynagrodzenia odsetki przysługują tylko wtedy, gdy pracownik ich zażąda lub też wynika to z umowy o pracę.

Pracodawca ma obowiązek zapłacić odsetki także wtedy, gdy nie ponosi winy za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, a także gdy pracownik nie poniósł szkody na skutek opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Odsetki liczy się od dnia opóźnienia w zapłacie od wynagrodzenia brutto.

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej (umowy) albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli pracodawca i pracownik określą w umowie o pracę wysokość odsetek, za nieterminową wypłatę wynagrodzenia należy liczyć odsetki umowne. Jeżeli odsetek umownych nie określono – należą się odsetki ustawowe. Odsetki ustawowe naliczane są w stosunku rocznym.

Podstawa prawna:

  • art. 85, art. 86 § 1 oraz art. 29 § 3 pkt 2, art. 1516, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • art. 359, art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).
  • rt. 21 ust. 1 pkt 95 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361).

Autor: Aneta Mościcka, specjalista w zakresie prawa pracy
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32990 )
Array ( [docId] => 32990 )