Pensja pracownicy w ciąży lub karmiącej – zmiany od 22 lutego 2016 r.

Autor: Izabela Nowacka
Data: 04-02-2016 r.

Pensja wypłacana pracownicy karmiącej lub zwolnionej z obowiązku pracy w związku z ciążą ma być obliczana jak wynagrodzenie urlopowe na zasadach ogólnych. Wynika to z nowelizowanego z dniem 22 lutego br. rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Do 22 lutego 2016 r. wynagrodzenie to obliczane jest na podstawie § 5 rozporządzenia wynagrodzeniowego. Przepis ten przewiduje, że przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Korzystna korekta

Po zmianach doczasowa treść § 5 rozporządzenia wynagrodzeniowego zostanie uzupełniona. Nowe rozwiązanie zakłada, że za okres zwolnienia pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią z obowiązku świadczenia pracy (art. 179 § 5 Kodeksu pracy) wynagrodzenie będzie obliczane jak wynagrodzenie za urlop na zasadach ogólnych, a więc z uwzględnieniem zmiennych składników wypłaconych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc zwolnienia, a nie składników z miesiąca zwolnienia.

Jest to zmiana na korzyść pracownic, gdyż w dotychczasowym stanie prawnym w razie gdy w miesiącu zwolnienia nie przysługiwały zmienne elementy, wynagrodzenia się nie oblicza. Pozostaje do wypłaty jedynie to zasadnicze.

Przykład:

Pracownica zatrudniona w hurtowni artykułów spożywczych zatrudniona przy pracach, gdzie konieczne jest dźwiganie towarów, przedstawiła pracodawcy zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży oraz o przeciwwskazaniach do pracy na zajmowanym stanowisku. Ze względu na brak innych wolnych stanowisk, pracodawca zwolnił ją z obowiązku świadczenia pracy od 25 lutego 2016 r. Wynagrodzenie pracownicy składa się ze stawki godzinowej 10,50 zł, zmiennego dodatku zmianowego oraz dodatku za pracę w warunkach uciążliwych 200 zł. Zdarza się też, że otrzymuje tzw. premie uznaniowe i dodatki za pracę w nocy.

W okresie od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r. przepracowała 480 godzin i otrzymała łącznie 87,55 zł dodatku za pracę nocną, dwie premie po 180 zł oraz 325 zł dodatku zmianowego. Wynagrodzenie za 24 godziny zwolnienia z pracy w lutym wynosi 272,64 zł (z pominięciem premii uznaniowej):
- (87,55 zł + 325 zł) : 480 godz. = 0,86 zł + 10,50 zł = 11,36 zł (wynagrodzenie godzinowe),
- 11,36 zł
× 24 godz. = 272,64 zł.
Oprócz tego pracownica otrzyma za luty pełny dodatek za pracę uciążliwą 200 zł oraz wynagrodzenie zasadnicze za resztę przepracowanych godzin i ewentualnie pozostałe elementy jak premia uznaniowa czy dodatek zmianowy.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38549 )
Array ( [docId] => 38549 )