Jak ustalić wynagrodzenie za okres opieki nad dzieckiem

Autor: Izabela Nowacka
Data: 20-01-2016 r.

Obliczając wynagrodzenie za dni wolne na opiekę, trzeba sięgnąć po zasady, jakie panują przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego, ale w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z tym przepisem przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

 

Ruchome miesięczne składniki płacowe (np. premie regulaminowe, prowizje, dodatki za pracę w porze nocnej) przyjmuje się z bieżącego miesiąca, w którym było wolne. Natomiast składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania zwolnienia od pracy.

Aby obliczyć wynagrodzenie za czas opieki nad dzieckiem ze zmiennych składników, należy:

  1. podzielić zmienne składniki z miesiąca zwolnienia od pracy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu (czyli po odliczeniu godzin nieobecności z powodu opieki),

  2. otrzymaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin zwolnienia (przy sposobie godzinowym) lub przez liczbę godzin, jaką pracownik przepracowałby w czasie udzielonych dni opieki, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z tego uprawnienia.

Przykład:

W styczniu 2016 roku pracownica złożyła u pracodawcy wniosek o udzielenie 2 dni opieki nad synem, który w lutym skończy 14 lat. W styczniu były do przepracowania 152 godziny. Po odjęciu 16 godzin opieki było 136 godzin przepracowanych. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3.900 zł pracownica uzyskuje również miesięczną premię regulaminową zmienną. W styczniu wyniosła ona 394 zł. Wynagrodzenie za dwa dni opieki (16 godzin) wynosi:
394 zł : 136 godz. = 2,90 zł,
2,90 zł × 16 godz. = 46,40 zł.
Za styczeń pracownicy przysługuje łącznie 4.340,40 zł (3.900 zł + 394 zł + 46,40 zł).

Przykład:

Pracownik wnioskował w styczniu 2016 roku o 6 godzin opieki nad 10-letnią córką. W styczniu pracował łącznie 151 godzin, z tego 5 było nadliczbowych dobowych (152 godz. – 6 godz. opieki + 5 godz. nadliczbowych). Za styczeń obliczono pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz 50% dodatek, łącznie w kwocie 182,55 zł. Są to zmienne składniki wynagrodzenia (w zakładzie pracy jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy). Oprócz tego pracownikowi naliczono zmienną premię regulaminową w wysokości 254 zł. Wynagrodzenie stałe zasadnicze wynosi 3.700 zł. Wynagrodzenie za styczeń należy obliczyć tak:
(254 zł + 182,55 zł) : 151 godz. = 2,89 zł,
2,89 zł × 6 godz. = 17,34 zł − wynagrodzenie za czas zwolnienia.
Za styczeń przysługuje razem 4.153,89 zł (3.700 zł + 182,55 zł + 254 zł + 17,34 zł).

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38405 )
Array ( [docId] => 38405 )