PIT- 8C – w jakim terminie składać

Data: 07-12-2015 r.

Obowiązek sporządzenie informacji PIT-8C ciąży na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, czyli z innych źródeł. Nie dotyczy to świadczeń zwolnionych od podatku. Podmioty te nie potrącają zaliczek na podatek.

PIT-8C przesyła się podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku nierezydentów – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 42a ustawy o PIT).

Zasiłki zleceniobiorców a PIT-8C

Przykład:

Przedsiębiorca zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego także zleceniobiorców. Jak zakwalifikować otrzymywane przez nich zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, macierzyński, rodzicielski)? Dla zleceniobiorców kwoty takich zasiłków stanowią przychód z innych źródeł, które zleceniodawca powinien wykazać w wystawionych im informacjach PIT-8C.

Do przychodów z innych źródeł zalicza się m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, za które uważa się kwoty wypłacanych zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o PIT).

W przypadku wypłaty wspomnianych zasiłków osobie zatrudnionej w ramach umowy zlecenia, zleceniodawca nie występuje w roli płatnika. Nie ma więc obowiązku obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od zleceniobiorców. Zleceniodawca wykazuje kwoty wypłaconych zasiłków w informacji PIT-8C wystawionej zleceniobiorcy, który otrzymał zasiłek (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2015 r., sygn. IPPB2/4511-405/15-2/MG).

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38207 )
Array ( [docId] => 38207 )