Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych

Data: 07-12-2015 r.

Są przynajmniej 4 sytuacje, gdy mimo stałej stawki miesięcznej przysługującej pracownikowi, sprawa się komplikuje. Są to zmiana wymiaru etatu i wysokości pensji w trakcie miesiąca, podwyżka wynagrodzenia w trakcie miesiąca, w którym pracownik chorował, choroba przypadająca na wszystkie dni robocze w miesiącu, pierwszy, niepełny miesiąc zatrudnienia.

Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca połączona ze zmianą wysokości angażu wymusza odrębnego ustalenia kwoty pensji należnej przed modyfikacją i po niej.

 

Gdy pracownik jest opłacany stałą stawką miesięczną, skalkulowanie wynagrodzenia na poprzednich i nowych warunkach zatrudnienia powinno wyglądać następująco:

Krok 1. Pensję przysługującą pracownikowi przed zmianami dzielimy przez liczbę godzin, które przypadały do przepracowania przez cały miesiąc w „starym” wymiarze etatu;

Krok 2. Otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin faktycznej pracy przy etacie i pensji sprzed zmiany;

Krok 3. Pensję należną pracownikowi po zmianie dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania przez cały miesiąc w „nowym” wymiarze;

Krok 4. Wyliczoną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin faktycznej pracy w nowym wymiarze etatu;

Krok 5. Sumujemy kwoty obliczone za pracę przed i po zmianie warunków zatrudnienia.

Przykład:

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, od 12 października 2015 r. pracuje na 3/4 etatu (wcześniej zatrudniony był na pełny etat). Ze zmianą wymiaru etatu nastąpiła zmiana dobowej normy czasu pracy z 8 godzin na 6. Jego pensja po zmianie wymiaru czasu pracy wynosi 3.400 zł brutto miesięcznie (wcześniej za miesiąc pracy otrzymywał on wynagrodzenie w kwocie 3.800 zł brutto). W opisanych okolicznościach należy dokonać poniższych przeliczeń:

  • wynagrodzenie za okres od 1 do 11 października:

3.800 zł : 176 godz. nominalnie do przepracowania dla pracowników pełnoetatowych w październiku = 21,59 zł;

21,59 zł × 56 godz. faktycznej pracy w okresie 1–11 października = 1.209,04 zł;

  • wynagrodzenie za okres od 12 do 31 października:

3.400 zł : 132 godz. nominalnie do przepracowania dla pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu w październiku = 25,76 zł;

25,76 zł × 90 godz. faktycznej pracy w okresie 12–31 października = 2.318,40 zł;

  • łączne wynagrodzenie należna za październik 2015 roku: 1.209,04 zł + 2.318,40 zł = 3.527,44 zł.
Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38199 )
Array ( [docId] => 38199 )