Pracownica w ciąży i z małym dzieckiem – jakie obowiązki ma pracodawca

Data: 29-08-2016 r.

Przepisy z zakresu prawa pracy przewidują dla pracowników wiele rozwiązań mających za zadanie pogodzenie macierzyństwa i rodzicielstwa z pozostawaniem w zatrudnieniu.

Gwarantują one przede wszystkim:

  • szczególną ochronę zdrowia kobiet ciężarnych oraz trwałości ich stosunku pracy,
  • prawo do przerw od pracy na czas zleconych badań lekarskich i karmienia dziecka piersią,
  • możliwość odmowy wykonywania obowiązków służbowych w nadgodzinach czy delegacji.

Regulacje kodeksowe zawierają ponadto wiele mechanizmów, które, w założeniu, mają ułatwić sprawowanie opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach i latach jego życia, dając realne szanse na godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Przykład:

Wynagrodzenie pełnoetatowej pracownicy będącej w ciąży składa się ze stałej miesięcznej pensji w wysokości 2.800 zł brutto oraz zmiennych premii regulaminowych. W sierpniu 2016 r. pracownica wypracowała premię w kwocie 450 zł brutto. W miesiącu tym przez 7 godzin korzystała ze zwolnienia od pracy z powodu odbywania badań lekarskich związanych z ciążą. Była to jej jedyna sierpniowa nieobecność. W przedstawionym stanie faktycznym, wynagrodzenie za sierpień powinno wynieść 3.268,62 zł.

Obowiązki pracodawcy względem pracownic w ciąży, karmiących i tych z małym dzieckiem

Zadanie pracodawcy

Podstawa prawna

Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży oraz tych korzystających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego

art. 177 § 1 kp; art. 1868 kp

Konieczność przedłużania do dnia porodu umów o pracę zawartych na:

  • czas określony lub
  • czas wykonania określonej pracy albo
  • okres próbny przekraczający miesiąc,

które uległyby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży.

art. 177 § 3 kp

Konieczność przestrzegania zakazu zatrudniania kobiet w ciąży lub karmiącym piersią przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia

art. 176 kp

Obowiązek przestrzegania zakazu zlecania ciężarnej pracownicy: pracy powyżej 8 godzin dziennie, pracy w nadgodzinach oraz w porze nocnej.

Konieczność stosowania się do regulacji, w myśl której:

  • pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy,
  • pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody delegować poza stałe miejsce pracy, zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy.

art. 178 kp

Obowiązek udzielania pracownicom ciężarnym zwolnień od pracy na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą

art. 185 § 2 kp

Obowiązek udzielania uprawnionym pracownicom na ich wniosek urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego

art. 180 kp, art. 1821a, art. 186 kp

Respektowanie prawa pracownic karmiących dziecko piersią do płatnych przerw w pracy

art. 187, art. 69 Karty Nauczyciela

Obowiązek udzielania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim pracownicy na jej wniosek całości przysługującego urlopu wypoczynkowego, zarówno bieżącego jak i zaległego.

art. 163 § 3 kp

Obowiązek udzielania pracownicy wychowującej dziecko do 14 lat płatnych zwolnień od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni

art. 188 kp

Obowiązek dopuszczania pracownicy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym

art. 1832 kp, art. 1864 kp

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39419 )
Array ( [docId] => 39419 )