Premia miesięczna a dzień wolny na dziecko – instrukcja w 3 krokach

Data: 28-04-2016 r.

Przy wyliczaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14, należy kierować się regułami kalkulowania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Z tym że składniki pensji ustalane w wysokości przeciętnej uwzględnia się wyłącznie z miesiąca, w którym przypadał okres absencji w pracy.

Powołany przepis nie precyzuje, czy chodzi o składniki w danym miesiącu wypłacone, czy za dany miesiąc należne.

Premie miesięczne za kwiecień

Przykład:

Mam pytanie w związku z premiami miesięcznymi wypłacanymi 10. dnia następnego miesiąca w kontekście wynagrodzenia za dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, na podstawie art. 188 Kodeksu pracy. Czy jeśli pracownik, otrzymujący co miesiąc stałe wynagrodzenie zasadnicze i zmienne premie regulaminowe, w kwietniu korzystał przez 1 dzień (8 godzin) ze wspomnianego uprawnienia, to czy ma mieć wyliczany „dodatek urlopowy” za ten czas? Jeśli tak, to jak powinien być on policzony? Wysokość premii miesięcznej za kwiecień będzie znana i wypłacona dopiero 10 maja, a wynagrodzenie za kwiecień (w tym za dzień opieki)  jest płatne 28 kwietnia – z jakich danych w tej sytuacji mamy wyliczyć dodatek urlopowy za dzień opieki przypadający w kwietniu?

Odpowiedź: Tak. W tym przypadku  w podstawie wynagrodzenia za czas opieki należy uwzględnić stała pensję oraz zmienną premię należną za kwiecień. Jednak najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem będzie przeliczenie i wyrównanie wynagrodzenia za opiekę po wypłacie premii za kwiecień.

Niektóre firmy w przedstawionych okolicznościach idą na skróty i uwzględniają przy wyliczeniach premię wypłaconą w miesiącu korzystania z opieki (czyli np. premię za marzec przy liczeniu wynagrodzenia za opiekę w kwietniu). Takie postępowanie obarczone jest jednak ryzykiem, więc nie można polecić go z czystym sumieniem. W opisanej sytuacji przy kalkulowaniu wynagrodzenia za dzień opieki nad dzieckiem powinniśmy uwzględnić premię przysługującą za kwiecień.

 

Aby we właściwy sposób opłacić pracownikowi czas wolny, do którego uprawnia art. 188 Kodeksu pracy, pracodawca powinien:

Krok 1. Wyznaczyć podstawę obliczeń, uwzględniając w niej składniki pensji należne pracownikowi za miesiąc, w którym wystąpił płatny okres opieki nad dzieckiem.

Krok 2. Skalkulować stawkę za godzinę ze zmiennych składników płacy, dzieląc ich sumę wypłaconą za miesiąc, w którym udzielono pracownikowi wolnego na dziecko przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu przez zatrudnionego.

Krok 3. Pomnożyć uzyskaną stawkę godzinową przez liczbę godzin wykorzystanego zwolnienia od pracy na dziecko.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39002 )
Array ( [docId] => 39002 )