Przy godzinach nadliczbowych też nalicza się odsetki

Data: 21-10-2013 r.

Częściowa rekompensata czasem wolnym za przepracowane godziny nadliczbowe nie zwalnia pracodawcy z zapłaty za pozostały przepracowany czas w godzinach nadliczbowych.  Przy opóźnieniu w wypłacie do kwoty brutto świadczenia trzeba doliczyć odsetki.

W zamian za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy dobowej pracodawca może:

 
  • wypłacić wynagrodzenie i dodatek określony w art. 151[1] § 1 kodeksu pracy za każdą godzinę takiej pracy,
  • udzielić do końca okresu rozliczeniowego czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym, niż czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 151[2] § 2 kp.).

Jeżeli o rekompensatę w postaci czasu wolnego wnioskuje pracownik – przysługuje mu liczba godzin wolnych od pracy równa liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych.

Przykład: Pracownik w sierpniu 2013 roku pracował 24 godziny nadliczbowe w miesiącu. Praca odbywała się po przekroczeniu 8 godzin na dobę w dni powszednie. Udzielono mu w tym samym miesiącu czasu wolnego w wymiarze 3 dni tj. 24 godziny. Jednak podczas niedawnej kontroli PIP inspektor uznał, że czas wolny powinien zostać udzielony w wymiarze o połowę wyższym, tj. 36 godzin, ponieważ rekompensata czasem wolnym odbyła się z inicjatywy pracodawcy, bez wniosku pracownika. Inspektor nakazał wypłacenie należności za te godziny, wraz z odsetkami za zwłokę. Pracownikowi należy zapłacić należności za 8 godzin nadliczbowych. W omawianym przypadku rekompensata czasem wolnym odbyła się bez wniosku pracownika, zatem udzielając 24 godzin wolnego pracodawca zrekompensował pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze 16 godzin (16 godzin + ½ z 16 godzin = 24 godziny). Oznacza to, że do zrekompensowania pozostało 8 godzin (24 godziny przepracowane -16 godzin zrekompensowanych czasem wolnym). Odsetki będą się należały pracownikowi na podstawie art. 481 kodeksu cywilnego, w związku z art. 300 kp za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia za sierpień 2013 r. przypadał 10 września, odsetki oblicza się od 11 września.

Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 lipca 1994 r. (I PRN 42/94) roszczenie o odsetki z tytułu wypłacenia z opóźnieniem wynagrodzenia za pracę powinno być uwzględnione, nawet gdyby pracownik tego roszczenia nie zgłosił.

Do obliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia stosuje się przepisy dotyczące odsetek ustawowych, które zostały określone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Zgodnie z tymi przepisami, od 15 grudnia 2008 r. odsetki te wynoszą 13% w stosunku rocznym.

Odsetki oblicza się mnożąc kwotę niewypłaconej należności przez liczbę dni opóźnienia oraz przez wartość procentową odsetek za zwłokę, dzieląc następie uzyskany wynik przez 365 dni. Przez kwotę niewypłaconej należności należy przy tym rozumieć kwotę brutto, tj. kwotę przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Potwierdza to Uchwała Sądu Najwyższego z 19 września 2002 r. (III PZP 18/02).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33039 )
Array ( [docId] => 33039 )

Array ( [docId] => 33039 )