Wzrośnie minimalne wynagrodzenie i świadczenia pracownicze w 2014 r.

Data: 12-10-2013 r.

W 2014 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 1.680 zł brutto. Oznacza to, że pracownikowi, któremu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek, zatrudnionemu na cały etat, trzeba będzie wypłacić na rękę 1.237,20 zł, czyli o nieco ponad 55 zł więcej niż obecnie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Dlatego też dla pracownika w kolejnym roku pracy wynosi ono: 840 zł – przy zatrudnieniu na 1/2 etatu, 420 zł – na 1/4 etatu, 560 zł – na 1/3 etatu.

Wysokość składek w przyszłym roku

Zmiana kwoty wynagrodzenia minimalnego spowoduje podwyżkę składek:

 • płaconych za pracowników, których pobory odpowiadają minimalnemu wynagrodzeniu,

 • przedsiębiorców, którzy naliczają składki od podstawy odpowiadającej 30% tego wynagrodzenia,

 • ubezpieczonych, u których podstawa wymiaru składek powiązana jest z wysokością wynagrodzenia minimalnego, np. podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym dobrowolnie.

Porównanie wysokości obciążeń na ZUS

Składki w pierwszym roku pracy, czyli liczone od 80% wynagrodzenia minimalnego wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne – w tym roku jest to 124,93 zł, w przyszłym 131,17 zł (wzrost o 6,24 zł),

 • ubezpieczenia rentowe – obecnie 83,20 zł, od stycznia 87,36 zł (wzrost o 4,16 zł),

 • ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że płatnika obowiązuje stopa wynosząca 2,26%) – obecnie 28,93 zł, w 2014 roku 30,37 zł (wzrost o 1,44 zł),

 • składka na Fundusz Pracy – w tym roku 31,36 zł, w przyszłym 32,93 zł (różnica 1,57 zł),

 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – obecnie 1,28 zł, od stycznia 1,34 zł (różnica 0,06 zł),

Daniny na rzecz ZUS rosną zatem o 13,47 zł.

Wynagrodzenie minimalne pełne:

 • ubezpieczenie emerytalne – w tym roku jest to 156,16 zł, , w przyszłym 163,97 zł (wzrost o 7,81 zł),

 • ubezpieczenia rentowe – obecnie 104 zł, od stycznia 109,20 zł (wzrost o 5,20 zł),

 • ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że płatnika obowiązuje stopa wynosząca 2,26%) – do końca grudnia jest to 36,16 zł, z kolei od 1 stycznia będzie ono wynosić 37,97 zł (wzrost o 1,81 zł),

 • składka na Fundusz Pracy – w tym roku 39,20 zł, w przyszłym 41,16 zł (wzrost o 1,96 zł),

 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – obecnie 1,60 zł, w przyszłym roku 1,68 zł (wzrost o 0,08 zł).

Daniny na rzecz ZUS rosną zatem o 16,86 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33035 )
Array ( [docId] => 33035 )

Array ( [docId] => 33035 )