Składek na Fundusz Pracy nie płaci się za każdego pracownika

Data: 14-10-2013 r.

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Zwolnienie to obowiązuje przez okres 12 miesięcy liczonych od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.


Składki na FP ustalane są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania rocznej kwoty granicznej, czyli tzw. trzydziestokrotności. Ich stopa wynosi 2,45% i są w całości finansowane ze środków płatnika.

Obowiązek naliczania składek na FP powstaje wówczas, gdy podstawa obowiązkowych składek emerytalno-rentowych płaconych za daną osobę – w przeliczeniu na okres miesiąca – odpowiada co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub 80% tego wynagrodzenia – w pierwszym roku pracy. W przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania granica ta jest niższa i odpowiada 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku bieżącym kwoty te wynoszą więc odpowiednio: 1.600 zł, 1.280 zł oraz 800 zł.


Przykład:
Z dniem 16 września 2013 r. pracodawca zawarł umowę o pracę z 52-letnią osobą, która przez 3 miesiące przed podpisaniem umowy pozostawała w ewidencji bezrobotnych prowadzonej przez urząd pracy. Od przychodów tego pracownika wypłaconych za wrzesień pracodawca nie naliczył składek na FP. Postępowanie to jest nieprawidłowe, ponieważ składek na FP za takie osoby nie opłaca się, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę. W tej sytuacji pracodawca powinien naliczyć składki na FP od wrześniowych przychodów i zaprzestać ich naliczania dopiero od przychodów wypłaconych w październiku. Po zauważeniu błędu będzie więc musiał uregulować niedopłatę składek na FP powstałą we wrześniu.

Podstawa prawna

  • Art. 104b ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).
  • Art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33037 )
Array ( [docId] => 33037 )