Rozliczanie nietypowych rozkładów czasu pracy – np. w styczniu 2014 r.

Data: 07-01-2014 r.

Rozliczanie czasu pracy za miesiące, w których występują dni świąteczne może przysparzać problemów w przypadkach, gdy tydzień pracy obejmuje mniejszą niż 5 liczbę dni roboczych w tygodniu, albo liczba godzin do przepracowania w poszczególnych dniach jest inna niż 8 godzin. Tak jest np. w styczniu 2014 roku.

W styczniu 2014 roku przypada do przepracowania 168 godzin. Rozliczenie czasu pracy osób pracujących w tzw. podstawowym systemie czasu pracy tj. po 8 godzin na dobę w dniach od poniedziałku do piątku nie przysparza szczególnych problemów, jednakże, gdy rozkład czasu pracy jest inny, należy w tym zakresie zachować szczególną uwagę.

Najczęstsze błędy w rozliczaniu równoważnego czasu pracy występują w przypadkach, gdy rozkład czasu pracy pracownika, wynikający z regulaminu pracy bądź obwieszczenia lub umowy o pracę, jest stały tj. obejmuje określoną liczbę godzin pracy na dobę w ustalonych dniach tygodnia. Wówczas – wobec braku obowiązku sporządzania pisemnego harmonogramu czasu pracy (art. 129 § 4 pkt 1 kp) – łatwo zapomnieć o konieczności odpowiedniego uwzględnienia świąt, co w efekcie może prowadzić do powstania godzin nadliczbowych.

Przykład 1:

Stały rozkład czasu pracy pracownika przewiduje pracę: w poniedziałki i środy po 7 godzin na dobę, we wtorki i czwartki po 9 godzin oraz w piątki po 8 godzin. Pracownik przepracował cały styczeń 2014 r. zgodnie z tym rozkładem, co oznacza, że przepracował w tym miesiącu 170 godzin, a więc o dwie godziny więcej, niż wynika to z obowiązującej normy. Jeżeli okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc, za dwie godziny ponadwymiarowej pracy pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy (art. 1511 kp).

Przy innym układzie stałych godzin pracy może z kolei dojść do przepracowania niższej liczby godzin niż wymagana.

Przykład 2:

U pracodawcy obowiązuje stały rozkład godzin pracy, w którym pracownicy pracują od poniedziałku do czwartku po 9 godzin, a w piątki po 4 godziny. Przy tym rozkładzie w styczniu 2014 r. pracownicy przepracują jedynie 164 godziny. W tej sytuacji pracodawca był uprawniony do wydłużenia czasu pracy o 4 godziny – przykładowo w wybrany piątek – wówczas łączny czas pracy wyniósłby 168 godzin, a przeciętna liczba godzin w tygodniu wyniosłaby 40 godzin na tydzień. Jeżeli jednak pracodawca tego nie uczynił, mimo krótszego czasu pracy niż wynikający z norm, pracownikom – jeśli są wynagradzania stała stawką miesięczną - będzie przysługiwało pełne wynagrodzenie za styczeń.

Podobne problemy mogą wystąpić w przypadkach wykonywania przez pracowników pracy tylko w niektórych dniach tygodnia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33744 )
Array ( [docId] => 33744 )