Dodatek wyrównawczy wypłaca się za każdą godzinę pracy

Data: 30-11-2013 r.

Pracodawca musi uzupełnić pensję pracownika do poziomu wynagrodzenia minimalnego wówczas, jeśli w danym miesiącu, m.in. z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń – tu premii miesięcznej – okaże się ona niższa od obowiązujących poborów minimalnych.

W miesiącu, w którym z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia albo rozkład czasu pracy, pensja pracownika, obliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wynagrodzeniu minimalnym, okaże się niższa od tego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównujący. Stosowne wyrównanie powinno być wypłacane za okres każdego miesiąca – oczywiście tylko za te miesiące, w których zaistnieje konieczność jego wypłaty – łącznie z wynagrodzeniem.

W przypadku osób wynagradzanych stawką godzinową wyrównanie to stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia kwoty wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w tym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy. Dodatek wyrównawczy wypłaca się za każdą godzinę pracy.

Obliczenie dodatku wyrównawczego

Przykład: Pracownik zatrudniony z dniem 1 grudnia 2013 r. otrzymał wynagrodzenie zasadnicze określone stawką godzinową wynoszącą 8 zł na godzinę. Pensja tej osoby składa się także z miesięcznej premii regulaminowej w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego, przy czym jest on płatna do 10. dnia następnego miesiąca. Oznacza to, że premia za grudzień zostanie wypłacona w terminie do 10 stycznia 2014 r., a tym samym w grudniu pracownik otrzyma tylko wynagrodzenie zasadnicze, które jest niższe od wynagrodzenia minimalnego. Pracodawca musi więc wypłacić dodatek wyrównujący poziom płacy do obowiązującego minimum. Pracownik zatrudniony jest na pełnym etacie w podstawowym wymiarze czasu pracy oraz posiada kilkuletni staż zawodowy.

W celu obliczenia przysługującego tej osobie wyrównania pracodawca powinien:

  • ustalić godzinową stawkę wynagrodzenia minimalnego obowiązującą w grudniu 2013 roku: 1.600 zł (pełna kwota wynagrodzenia minimalnego) : 160 godzin (do przepracowania w grudniu przy pełnym wymiarze czasu pracy) = 10 zł,

  • ustalić kwotę wyrównania za godzinę pracy, którą stanowić będzie różnica między godzinową stawką wynagrodzenia minimalnego a stawką obowiązującą pracownika: 10 zł – 8 zł = 2 zł,

  • obliczyć kwotę wyrównania za grudzień: 160 godzin × 2 zł = 320 zł.

W grudniu 2013 roku pracownik ten powinien więc otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1.280 zł (160 godzin × 8 zł) oraz dodatek wyrównawczy w wysokości 320 zł.

Według tych samych zasad obliczamy wyrównanie dla pracowników wynagradzanych według stawek miesięcznych, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33046 )
Array ( [docId] => 33046 )

Array ( [docId] => 33046 )