W których firmach opłaca się robić wypłaty 10. dnia kolejnego miesiąca

Data: 18-07-2016 r.

Wyznaczenie terminu wypłaty na 10. dzień kolejnego miesiąca jest z uzasadnione w prowizyjnych oraz akordowych systemach wynagradzania. Podobnie jest w przypadku opłacania pracowników zmiennymi elementami pensji takimi jak np. dodatki lub regulaminowe premie uzależnione od wydajności.

Pracodawca musi wypłacać pracownikom zarobione przez nich pieniędzy w ściśle wskazanym terminie. Określenie przez pracodawcę terminu wypłaty pensji za przepracowany czas powinno polegać na wyznaczeniu konkretnego i stałego dnia miesiąca przypadającego najpóźniej w ciągu pierwszych 10 dni następujących po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Każdy z tych terminów ma jednak swoje wady i zalety. Sprawdźmy, który system warto stosować w naszej firmie.

Przez termin wypłaty wynagrodzenia rozumieć należy dzień wyznaczony na realizację przez pracodawcę obowiązku dokonywania płatności przysługujących pracownikom pensji. Termin ten powinien być określony w:

  • układzie zbiorowym pracy (pod warunkiem że pracodawca jest nim objęty),
  • regulaminie wynagradzania (w przypadkach gdy pracodawca tworzy taki regulamin),
  • umowie o pracę (gdy ww. akty normatywne w zakładzie nie funkcjonują).

Gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, termin i czas wypłaty wynagrodzenia musi być wskazywany również w informacji dodatkowej, sporządzanej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę.

Moim zdaniem wypłacanie wynagrodzenia po zakończeniu miesiąca, za które jest ono należne, jak najbardziej dopuszczalne jest również w przypadku składników stałych, zwłaszcza gdy pracodawca posiada odpowiednie argumenty przemawiające za słusznością takiego rozwiązania.

Podsumowując, ustanowienie takiej a nie innej daty wypłaty pensji zależy od konkretnych okoliczności i specyfiki odnoszącej się do danego zakładu pracy.

Przykład:

W firmie produkcyjnej dającej zatrudnienie ponad 2.000 pracownikom, termin wypłaty wynagrodzenie wyznaczono na 8. dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który ono przysługuje. Wspomniani pracownicy zgodnie z postanowieniami umów o prace otrzymują stałe miesięczne pensje. Często pracują oni w godzinach nadliczbowych (zwykle w końcówkach poszczególnych miesięcy). Uwzględniając ten fakt oraz to, jak liczna załoga pracuje w zakładzie, w opisanej sytuacji zasadne jest wypłacanie pensji 8. dnia kolejnego miesiąca, mimo, iż podwładni opłacani są generalnie stałymi stawkami płacy.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39238 )
Array ( [docId] => 39238 )