Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie i wyższe odpisy na fundusz socjalny na 2017 rok

Data: 02-01-2017 r.

Pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z dniem rozwiązania umowy, czyli 31 grudnia 2016 r. Jednak jego wypłata z powodu trudności finansowych pracodawcy nastąpi dopiero na początku stycznia 2017 r. Z którego roku współczynnik ekwiwalentowy należy w tej sytuacji zastosować?

O tym, w jakiej wysokości zastosować współczynnik przy kalkulowaniu ekwiwalentu urlopowego, decyduje moment zyskania przez pracownika uprawnienia do wspomnianego świadczenia. Współczynnik przyjmuje się zatem z tego roku, w którym powstało prawo do ekwiwalentu. Nie ma znaczenia, czy chodzi o urlop bieżący, czy też zaległy.

 

Jeżeli więc przykładowo pracownik nabywa w styczniu 2017 r. prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2016 r., to stosujemy współczynnik z 2017 r. Z kolei jeśli pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu jeszcze w 2016 r., ale wypłata ekwiwalentu dokonywana jest dopiero w styczniu 2017 r., to trzeba zastosować współczynnik obowiązujący w 2016 r.

ZFŚS: Wyższe kwoty odpisów na 2017 rok

Od 1 stycznia 2017 r. roku wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została zwiększona. W roku 2017 do ustalenia odpisu na ZFŚS trzeba przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r., które wynosiło 3.161,77 zł. W wyniku tego od 1 stycznia 2017 r. wysokość odpisu podstawowego wzrośnie na jednego pracownika do kwoty 1.185,66 zł.

Kwoty odpisów i zwiększeń w 2016 i 2017 r. – porównanie

Odpis/Zwiększenie

2016 r.

2017 r.

Podstawa ustalenia odpisu

2.917,14 zł

3.161,77 zł

Na jednego zatrudnionego (37,5% podstawy wymiaru)

1.093,93 zł

1.185,66 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (50% podstawy wymiaru)

1.458,57 zł

1.580,89 zł

Na jednego pracownika młodocianego:

  • w pierwszym roku nauki (5% podstawy wymiaru)
  • w drugim roku nauki (6% podstawy wymiaru)
  • w trzecim roku nauki (7% podstawy wymiaru)

145,86 zł

175,03 zł

204,20 zł

158,09 zł

189,71 zł

221,32 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (wysokość odpisu na te osoby może wynieść 43,75% podstawy wymiaru)

1.276,25 zł

1.383,27 zł

Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%)

182,32 zł

197,61 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

218,79 zł

237,13 zł

Oprac. red.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39902 )
Array ( [docId] => 39902 )