Wyliczenie dodatku wyrównawczego ze składników zmiennych wynagrodzenia

Autor: Jakub Ziarno
Data: 22-05-2014 r.

Dodatek wyrównawczy jest świadczeniem w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracownika do tej pory a nową wysokością wynagrodzenia wynikającą z przeniesienia pracownika na inne stanowisko lub podjęcia innych działań dozwolonych przepisami.

Obliczanie dodatku wyrównawczego następuje na zasadach określonych w § 7–10 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

Podstawę obliczenia dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia, według składników wynagrodzenia określonych w stawkach godzinowych albo za inny okres krótszy niż jeden miesiąc oraz  według zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, stanowi wynagrodzenie za jeden dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy (tj. z okresu 3 poprzedzających miesięcy, wyjątkowo można uwzględnić 12 poprzedzających miesięcy w przypadku znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia).

Aby ustalić dodatek, składniki z kolejnych 3 miesięcy sprzed okresu przeniesienia uwzględniane w podstawie dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie przed przeniesieniem. Następnie, tak ustaloną stawkę dzienną mnoży się przez liczbę dni, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie po przeniesieniu. Od tej kwoty odejmuje się wynagrodzenie przysługujące pracownikowi po przeniesieniu w oparciu o nowe zasady wynagradzania.

Przykład:

W maju 2014 r. pracownik został przeniesiony do innej pracy z uwagi na podejrzenie choroby zawodowej. Przed przeniesieniem, pracownik otrzymywał stawkę godzinową w wysokości 22 zł brutto oraz regulaminową premię miesięczną w zmiennej wysokości (w lutym 100 zł, w marcu 240 zł, w kwietniu 150 zł). W okresie luty-kwiecień 2014 r. wynagrodzenie przysługiwało pracownikowi za 15 dni w lutym (2.640 zł brutto), za 21 dni w marcu (3.696 zł brutto), za 17 dni w kwietniu (2.992 zł brutto). Na nowym stanowisku pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe w wysokości 18 zł za godzinę, nie jest przewidziana premia. W maju pracownikowi należało się wynagrodzenie za 19 dni (2.736 zł brutto).

Aby obliczyć dodatek wyrównawczy, w pierwszej kolejności należy ustalić stawkę dzienną na poprzednim stanowisku pracy z okresu 3 poprzedzających miesięcy. W tym celu, sumujemy wynagrodzenie godzinowe i premie regulaminowe wypłacone za okres luty-kwiecień: 2.640 zł + 3.696 zł + 2.992 zł + 100 zł + 240 zł + 150 zł = 9.818 zł.

Następnie, rezultat dzielimy przez liczbę dni, za które należało się wynagrodzenie: 9.818 zł: (15 dni + 21 dni + 17 dni) = 9.818 zł : 53 dni = 185,25 zł/dzień. Uzyskaną stawkę dzienną mnożymy przez liczbę dni, za które pracownikowi przypadało wynagrodzenie po przeniesieniu:185,25 zł/dzień x 19 dni = 3.519,75 zł. Od tak ustalonej kwoty odejmujemy wynagrodzenie naliczone za maj 2014 r., uzyskując wartość dodatku wyrównawczego za ten miesiąc: 3.519,75 zł – 2.736 zł = 783,75 zł.

Jakub Ziarno, były inspektor PIP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34923 )
Array ( [docId] => 34923 )