Wysokość wynagrodzenia urlopowego

Data: 08-11-2012 r.

Obliczenie wynagrodzenia urlopowego, czyli najważniejszego świadczenia urlopowego, zależy od godzin do przepracowania w danym okresie, który jest brany pod uwagę do obliczeń. Im mniej godzin, tym większa stawka za godzinę urlopu.

Najlepiej tę zasadę zobrazuje poniższy przykład:

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.900 zł brutto miesięcznie. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 1.000 zł miesięcznie oraz premię regulaminową, która:

  • za kwiecień wyniosła 700 zł,
  • za marzec – 500 zł,
  • za luty – 400 zł,
  • za styczeń – 650 zł.

W okresie od 16 kwietnia 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r., tj. 10 dni (80 godz.) przebywał na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenie wypłacane jest na koniec miesiąca. Ile wyniesie wynagrodzenie pracownika za kwiecień przy założeniu, że przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz ulga podatkowa? Na czym polega różnica, jeśli wynagrodzenie byłoby wypłacane 10. następnego miesiąca?

Zakładając, że wynagrodzenie pracownika wypłacane jest na koniec miesiąca, za kwiecień pracownik otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 4.137,67 zł. Natomiast jeśli wynagrodzenie wypłacane będzie 10. dnia następnego miesiąca, pracownik otrzymałby 4.139,81 zł, a więc jego wynagrodzenie byłoby o kilka złotych wyższe. Nie jest to jednak regułą, że zawsze tak będzie.

Różnica jest w czasie pracy branym pod uwagę do wyliczeń. Nadal bierze się składniki zmienne wypłacone w trakcie trzech poprzednich miesiącach przed miesiącem rozpoczęcia urlopu (tutaj marzec, luty, styczeń). Jednak do czasu pracy zalicza się miesiące, za które to wynagrodzenie przysługiwało (luty, styczeń, grudzień).

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.)

Autor: Sabina Dąbrowa-Lis - specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32969 )
Array ( [docId] => 32969 )