Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – nowe przepisy od 1 maja 2014 r.

Data: 06-12-2013 r.

Sejm uchwalił nową ustawę o cudzoziemcach. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego będzie mogła przebywać i pracować w Polsce na podstawie jednego zezwolenia – na pobyt czasowy i pracę. Nowe rozwiązania mają obwiązywać od 1 maja 2014 roku.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, konieczne będzie spełnienie określonych warunków:

 • posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (wysokość dochodu powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej – w odniesieniu do cudzoziemca i każdego członka jego rodziny),
 • zapewnienie przez cudzoziemca miejsca zamieszkania na terytorium RP,
 • brak możliwości zaspokojenia na lokalnym rynku pracy potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (poza sytuacjami gdy m.in. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę lub na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku),
 • ustalenie wysokości wynagrodzenia określonej w umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, na poziomie nie niższym niż wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

  Zezwolenie na pobyt czasowy będzie wydawane na maksymalnie 3 lata (obecnie 2 lata), a cudzoziemiec będzie mógł złożyć wniosek o zezwolenie w trakcie swojego legalnego pobytu w Polsce. Ma to zapobiec delegalizacji pobytu w naszym kraju.

  Ponadto nowa ustawa wprowadza ułatwienia dla tych osób, które studiują lub chcą podjąć kształcenie w Polsce. Cudzoziemcom rozpoczynającym studia na polskich uczelniach zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na 15 miesięcy, a zezwolenie na pobyt czasowy dla osób kontynuujących studia będzie wydawane do końca nauki na studiach.

  Ustawa została przekazana prezydentowi oraz marszałkowi Senatu i ma wejść w życie 1 maja 2014 r.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Okres zasiłkowy

  pobierz

  Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

  pobierz

  Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33740 )
  Array ( [docId] => 33740 )

  Array ( [docId] => 33740 )