Umowa zlecenia może podwyższyć pensję pracowniczą

Data: 30-11-2013 r.

W przypadku gdy pracodawca chce ustalić wynagrodzenie pracownika na poziomie minimalnym, musi sprawdzić, czy osoba ta była zatrudniona wcześniej. Jeśli bowiem z umowy zlecenia podlegała ona ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, ma to wpływ na wysokość jej wynagrodzenia.

Do stażu, od którego zależy wysokość wynagrodzenia minimalnego, wchodzą nie tylko okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale także wszystkie inne okresy, w czasie trwania których opłacana była składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne.

Zleceniobiorcy generalnie podlegają ubezpieczeniom. Wyjątkiem są jedynie uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci w wieku do ukończenia 26 lat. Jeżeli więc pracownik podlegał ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia, to jego aktualny staż, mający wpływ na obowiązującą stawkę wynagrodzenia minimalnego, wynosi 2 lata. Oznacza to, że jego pensja nie może być niższa od pełnej kwoty wynagrodzenia minimalnego (przykład).

Konsekwencje nieuwzględnienia zlecenia w stażu

Przykład: Z dniem 1 października 2013 r. pracodawca podpisał umowę o pracę z pracownicą, dla której było to pierwsze zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Poprzednio osoba ta była jednak zatrudniona przez 2 lata na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której podlegała ubezpieczeniom społecznym. Z uwagi na to, że jest to pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pracodawca określił pensję pracownicy na poziomie odpowiadającym 80% wynagrodzenia minimalnego, tj. w wysokości 1.280 zł. Postępowanie to jest nieprawidłowe, ponieważ w stażu decydującym o wysokości wynagrodzenia minimalnego należało uwzględnić także okres wykonywania umowy zlecenia.

Oznacza to, że pracownica nie może zarabiać mniej niż 1.600 zł, a tym samym jej pobory zostały zaniżone przez pracodawcę. W razie zauważenia błędu przez kontrolę PIP pracodawca będzie zmuszony naliczyć i wypłacić stosowne wyrównanie wraz z odsetkami. Z odpowiednim roszczeniem może też wystąpić sama pracownica. Zmiana wynagrodzenia będzie skutkować korektą opłaconych w zaniżonej wysokości składek ubezpieczeniowych oraz podatku dochodowego. Oprócz tego na pracodawcę może być nałożona kara grzywny.

Identyczne zasady dotyczą sytuacji, gdy pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podejmuje osoba, która poprzednio prowadziła działalność gospodarczą. Jest to bowiem również okres podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Należy jednak sprawdzić, czy osoba ta nie zawieszała w tym czasie działalności, ponieważ wtedy składki na ubezpieczenia nie byłyby opłacane.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33739 )
Array ( [docId] => 33739 )

Array ( [docId] => 33739 )