Zobacz jak będziesz naliczać wynagrodzenie chorobowe w 2013 r.

Autor: Dąbrowska Krystyna
Data: 15-10-2012 r.

Koniec roku obfituje jak zwykle w prace dotyczące zmian i nowelizacji przepisów i to nie tylko podatkowych. Według projektu znowelizowanego kodeksu pracy doprecyzowane będą przepisy dotyczące wyliczania wynagrodzenia dla pracownika, który przez część miesiąca pracuje a przez pozostałą część jest nieobecny w pracy.

Według obecnie obowiązującego art. 80 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną, natomiast za czas nie wykonywania pracy z tytułu np. choroby pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

W myśl § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 ze zm.), zasiłek chorobowy za część miesiąca oblicza się poprzez podzielenie miesięcznej stawki wynagrodzenia przez 30 i pomnożenie wyniku przez liczbę dni choroby. Kwotę tę odejmuje się od należnego wynagrodzenia za cały miesiąc. Przyjmuje się, że wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy przysługują za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Natomiast wynagrodzenie za pracę przysługuje za pracę wykonaną, a zatem tylko za dni (godziny) wykonywania pracy.

Zachodzi tu sprzeczność w miesiącach, które liczą 31 dni.

Właśnie dlatego w znowelizowanej ustawie proponuje się, aby wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca obliczało się dzieląc wynagrodzenie przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 13 Kodeksu pracy i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika.


Zobacz także:

Dąbrowska Krystyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32961 )
Array ( [docId] => 32961 )