Umowy zlecenia z cudzoziemcami a minimalna stawka godzinowa

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 14-02-2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na mocy której w stosunku do umów zlecenia, z pewnymi wyjątkami, należy przestrzegać minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy to zasadniczo także zleceń wykonywanych przez obcokrajowców, jednak z pewnym zastrzeżeniem.

Otóż nowe reguły rozliczeń odnoszą się do umów zlecenia (oraz umów o świadczenie usług) zawieranych przez przedsiębiorców lub inne jednostki organizacyjne z osobami fizycznymi:

  • niewykonującymi działalności gospodarczej albo
  • z tzw. samozatrudnionymi czyli prowadzącymi działalność gospodarczą (zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG), jeśli nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami.

13 zł brutto na godzinę plus ewidencja godzin pracy

Zakłady pracy zatrudniający w 2017 r. obcokrajowca na podstawie umowy zlecenia muszą m.in.:

  • zapewnić zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie, które po przeliczeniu zagwarantuje mu stawkę godzinową nie niższą niż 13 zł,
  • dysponować informacją o liczbie godzin poświęconych w poszczególnych miesiącach realizowaniu zlecenia – od 1 stycznia 2017 r. strony umów objętych nowymi regulacjami mają wskazywać w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie braku takich umownych ustaleń, zatrudniony powinien przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia). Podobnie jest w przypadku umów zawartych w formie ustnej, jeżeli nie doszło do pisemnego potwierdzenia ustaleń co do metod potwierdzania liczby godzin pracy.

Przepisy nie wskazują, jak ma wyglądać potwierdzenie liczby godzin przepracowanych w ramach konkretnej umowy. Istotne jest, aby informacja w tym zakresie była wiarygodna i rzetelna, gdyż na jej podstawie należy ustalać, czy wynagrodzenie zleceniobiorcy w danym miesiącu w przeliczeniu na godzinę nie będzie niższe od ustawowej stawki minimalnej.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40032 )
Array ( [docId] => 40032 )