Wszystkie artykuły

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Oświetlenie dynamiczne zwiększy komfort pracy
  Przez odpowiedni dobór parametrów oświetlenia można zwiększyć komfort pracy, a co za tym idzie – jej wydajność. Temu celowi służyć ma stosowanie, np. w biurach, oświetlenia dynamicznego.Aktywność człowieka zmienia się w ciągu dnia. W związku z tym poziom natężenia oświetlenia oraz jego barwa powinny być dostosowane do tych zmian. Na rysunku 1 przedstawiono wykres zmian tzw. ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  OLED – młodsza siostra LED
  Organiczne diody elektroluminescencyjne OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) to następny po LED krok na drodze do wykorzystywania efektywniejszych źródeł światła. Intensywne prace badawcze i wdrożeniowe dają duże nadzieje, że niebawem OLED znajdą powszechne zastosowanie m.in. w oświetleniu wnętrz.W odróżnieniu od LED, które są punktowymi źródłami światła, OLED są źródłami ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Jak oszczędzić na oświetleniu
  Pierwsza i najbardziej znana zasada oszczędnego korzystania z oświetlenia mówi, żeby zastępować tradycyjne żarówki świetlówkami kompaktowymi, co pozwala oszczędzić nawet do 80% energii. Jest to najprostsza metoda, ale nie jedyna.Bardziej wyrafinowane sposoby oszczędzania energii w oświetleniu bazują na sterowania obwodu oświetleniowego w taki sposób, żeby dostarczał taką ilość ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Zakres testów oświetlenia awaryjnego
  Oświetlenie awaryjne jest jednym z elementów instalacji elektrycznej, który musi znajdować się w budynku użyteczności publicznej. Sprawność działania tego elementu jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa ludzi, dlatego musi być systematycznie sprawdzana.Budynek musie mieć dokumentację powykonawczą systemu oświetlenia awaryjnego. Drugim niezbędnym dokumentem jest Dziennik oświetlenia ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy lub rozbiórki
  Plac budowy lub rozbiórki to przestrzeń, w której właściwe oświetlenie miejsc pracy decyduje w dużym stopniu o bezpieczeństwie pracowników. Podstawowe zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19 marca 2003 r. nr 47, poz. 401).Przepisy ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Obowiązek stosowania detektorów CO i LPG w garażach podziemnych
  Czujki niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla i propan-butanu sterują wentylacją mechaniczną, która w razie zagrożenia usuwa te gazy z pomieszczenia. Obowiązek stosowania systemów detekcji CO i LPG w wielostanowiskowych garażach podziemnych zapisany jest w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Podstawowe i zaawansowane funkcje wideodomofonów
  Nowe funkcjonalności – np. związane z monitoringiem – dodawane do systemów wideodomofonów w budynkach wielorodzinnych podnoszą poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego warto o nich pomyśleć na etapie projektowania instalacji.W tabeli poniżej, obok funkcji podstawowych realizowanych przez współczesne wideodomofony, przedstawiono funkcje zaawansowane możliwe do zrealizowania w tych ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Jak dobrać zamienniki dla tradycyjnych żarówek
  Zastąpienie tradycyjnych źródeł światła nowymi lampami o wysokiej skuteczności i trwałości jest pierwszym, stosunkowo najłatwiejszym krokiem na drodze do poprawy efektywności oświetlenia. Aby poprawnie dobrać zamienniki dla tradycyjnych żarówek, trzeba znać parametry starych i nowych źródeł światła. Na początku należy porównywać wartości strumienia świetlnego.Poniżej takie ...

  Warunki pracy 26.11.2014
  Użytkowanie maszyn a wyłączenie systemów bezpieczeństwa
  Użytkowanie maszyny bez kompletu zabezpieczeń, w jakie została wyposażona przez producenta jest niedopuszczalne. Jeżeli użytkowane w zakładzie maszyny nie odpowiadają potrzebom firmy, nie oznacza to że można modyfikować je przez likwidowanie w nich systemów bezpieczeństwa. Takie działanie może odbić się na bezpieczeństwie obsługi i osób postronnych. Istnieją jednak sytuacje, ...

  Warunki pracy 17.11.2014
  PKP – lider bezpiecznej pracy
  Na największe ryzyko zawodowe w PKP narażone są grupy zawodowe zatrudnione przy sterowaniu ruchem kolejowym oraz pracownicy wykonujący prace w sąsiedztwie torów kolejowych. Dlatego dla każdego z tych niebezpieczeństw, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, opracowano ryzyko zawodowe, które jest w spółce dopuszczalne, zgodnie z „Systemem zarządzania bhp”. - Pracownicy spółki PKP Polskich ...