Wszystkie artykuły

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Podstawowe i zaawansowane funkcje wideodomofonów
  Nowe funkcjonalności – np. związane z monitoringiem – dodawane do systemów wideodomofonów w budynkach wielorodzinnych podnoszą poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego warto o nich pomyśleć na etapie projektowania instalacji.W tabeli poniżej, obok funkcji podstawowych realizowanych przez współczesne wideodomofony, przedstawiono funkcje zaawansowane możliwe do zrealizowania w tych ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Jak dobrać zamienniki dla tradycyjnych żarówek
  Zastąpienie tradycyjnych źródeł światła nowymi lampami o wysokiej skuteczności i trwałości jest pierwszym, stosunkowo najłatwiejszym krokiem na drodze do poprawy efektywności oświetlenia. Aby poprawnie dobrać zamienniki dla tradycyjnych żarówek, trzeba znać parametry starych i nowych źródeł światła. Na początku należy porównywać wartości strumienia świetlnego.Poniżej takie ...

  Warunki pracy 26.11.2014
  Użytkowanie maszyn a wyłączenie systemów bezpieczeństwa
  Użytkowanie maszyny bez kompletu zabezpieczeń, w jakie została wyposażona przez producenta jest niedopuszczalne. Jeżeli użytkowane w zakładzie maszyny nie odpowiadają potrzebom firmy, nie oznacza to że można modyfikować je przez likwidowanie w nich systemów bezpieczeństwa. Takie działanie może odbić się na bezpieczeństwie obsługi i osób postronnych. Istnieją jednak sytuacje, ...

  Warunki pracy 17.11.2014
  PKP – lider bezpiecznej pracy
  Na największe ryzyko zawodowe w PKP narażone są grupy zawodowe zatrudnione przy sterowaniu ruchem kolejowym oraz pracownicy wykonujący prace w sąsiedztwie torów kolejowych. Dlatego dla każdego z tych niebezpieczeństw, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, opracowano ryzyko zawodowe, które jest w spółce dopuszczalne, zgodnie z „Systemem zarządzania bhp”. - Pracownicy spółki PKP Polskich ...

  Dokumentacja BHP 08.11.2014
  Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
  Każdy pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe, informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy).Ocena ryzyka zawodowego wymaga przedstawienia ...

  Choroby zawodowe 22.09.2014
  Zgłoszenie choroby zawodowej a praca na dotychczasowym stanowisku
  U pewnego pracownika stwierdzona cieśń nadgarstka została zoperowana i powrócił do pracy. Następnie pracownik, chcąc zgłosić chorobę zawodową, u lekarza otrzymał odpowiedź, że jeśli rozpocznie procedurę o uznanie choroby zawodowej to równocześnie nie otrzyma dalszego dopuszczenia do pracy na swoim aktualnym stanowisku. Taka odpowiedź lekarza jest zgodna z prawem.Art. 229 § 2 ustawy ...

  Wypadki przy pracy 10.07.2014
  Sporządzanie dokumentacji powypadkowej stażysty
  Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło – w okresie ubezpieczenia wypadkowego z innego tytułu niż stosunek pracy, w szczególności podczas odbywania stażu na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy, uważa się za wypadek przy pracy.Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony ...

  Warunki pracy 08.05.2014
  Zasady przenoszenia ciężkich przedmiotów w gastronomii
  W opracowaniach dotyczących bhp w gastronomii można się spotkać z różnymi sugerowanymi wielkościami mas ręcznie przenoszonych przedmiotów, które są wynikiem uwzględniania norm maksymalnych, rodzaju pracy, warunków lokalnych i wymagań ergonomii.W razie konieczności przenoszenia przedmiotu trzymanego w odległości większej niż 30 cm od tułowia, należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną ...

  Warunki pracy 08.05.2014
  Stażysta szkoły średniej może zdobyć uprawnienia SEP
  Osoba niepełnoletnia (praktykant lub stażysta szkoły średniej) może przystąpić do kursu i uzyskać kwalifikacje SEP do 1KV. Wiele ośrodków przygotowujących kandydatów do egzaminów kwalifikacyjnych wymaga jednak, by uczestnikami kursów były osoby pełnoletnie.Teoretycznie nie ma przeszkód, aby osoba niepełnoletnia ukończyła kurs i nawet uzyskała potwierdzenie posiadanych kwalifikacji ...

  Szkolenie BHP 08.05.2014
  Z tremą da się skutecznie walczyć
  Trema, stres, niepokój czy lęk to zjawiska znane każdemu. Towarzyszą nam przez całe życie. Uczucia te pojawiają się głównie przed publicznym wystąpieniem i w jego trakcie. Nie byłoby może w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że trema jest dla nas nieprzyjemnym wrażeniem. Jednoznacznie budzi negatywne skojarzenia. Bywa postrzegana jako destrukcyjna siła hamująca naszą energię ...