Aktualizacja kart charakterystyki

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Mariusz Foremniak
Data: 20-03-2014 r.

Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy posiadane karty odpowiadają obowiązującym przepisom, jest skontrolowanie ich treści i daty sporządzenia lub aktualizacji. Jeśli są nieaktualne należy wystąpić do producenta o ich aktualizację.

Obowiązek weryfikacji, uaktualnienia kart charakterystyki spoczywa na podmiotach wprowadzających substancje czy mieszaniny substancji chemicznych do obrotu. Użytkownik środków chemicznych powinien natomiast sprawdzić, czy są one aktualne. Od 1 grudnia 2010 r. substancje muszą być klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, ale ponowne oznakowanie i opakowanie substancji już sklasyfikowanych, oznakowanych, opakowanych i wprowadzonych do obrotu (czyli znajdujących się na półkach) przed 1 grudnia 2010 r. należało przeprowadzić do 1 grudnia 2012 r.

Jeżeli treść, daty są nieaktualne, to należy wystąpić do producenta (dostawcy) środka chemicznego o dostarczenie aktualnych kart charakterystyki w formie papierowej lub elektronicznej.

Karty i ich aktualizacje otrzymuje się nieodpłatnie. Od 1 grudnia 2010 r. do 1 czerwca 2015 r. obowiązuje nowa karta charakterystyki dla substancji i mieszanin zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia 453/201/WE. Po 1 czerwca 2015 r. obowiązywać będzie karta charakterystyki dla substancji i mieszanin zgodnie z załącznikiem nr II do rozporządzenia nr 453/201/WE.

Mariusz Foremniak, starszy specjalista ds. bhp, wykładowca zagadnień prawnej ochrony pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34459 )
Array ( [docId] => 34459 )