Ocena ryzyka zawodowego dla zmieniających miejsce pracy

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Kazimierz Żurawski
Data: 20-03-2014 r.

Ocena ryzyka zawodowego, tam gdzie pracownicy wykonują zadania w terenie, często zmieniając miejsce pracy, powinna być przeprowadzona osobno dla każdego zadania. Czyli przy każdym zadaniu muszą być zidentyfikowane wszystkie zagrożenia.

Podejmując tzw. zadaniową ocenę ryzyka zawodowego, uniknie się konieczności powtarzania oceny co tydzień lub co miesiąc. Nie oznacza to oczywiście, że okresowo nie należy wprowadzać korekty do oceny ryzyka zawodowego. Jednak w jakim zakresie i co należy skorygować, powinien określić zespół, który daną ocenę wykonywał. Na przykład firma świadcząca usługi hydrotechniczne i budowlane wykonuje w ramach umów 2 inwestycje, polegające na zbudowaniu mostów na rzekach. W obydwu przypadkach są to mosty drewniane, z tym że jeden jest większy, budowany na rzece, a drugi mniejszy, budowany na rowie melioracyjnym.

W pierwszym przypadku wykonawca może zastosować do wbijania pali drewnianych kafar mechaniczny, w drugim trzeba to wykonać młotami ręcznymi. Sposobu ręcznego wbijania pali firma od 10 lat nie stosowała. Przy pracy ręcznej pojawia się zagrożenie związane z narażeniem na znaczne przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracownika. Należy zatem określić poziom tego ryzyka i środki jemu zapobiegające.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany i postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Wykonuje się ją dla człowieka znajdującego się w procesie pracy. Nie jest ona aktem jednorazowym, ale ciągłym procesem. Jej końcowym efektem ma być poprawa warunków pracy na każdym zajmowanym stanowisku. Poprawa taka będzie najbardziej skuteczna wówczas, gdy oprócz zastosowania wszystkich środków zapobiegawczych uda się przeniknąć do świadomości pracowników i tak ją ukształtować, aby zastosowane środki zostały wdrożone w życie bez jakichkolwiek form nacisku.

Ocena ryzyka zawodowego obejmuje wszystkie stanowiska pracy, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne. W celu usprawnienia przebiegu oceny i skrócenia czasu jej przeprowadzania dopuszcza się, jeżeli jest to możliwe, wyróżnienie grup stanowisk, na których wykonywane są w tych samych warunkach te same zadania i występują te same zagrożenia.

Kazimierz Żurawski, główny specjalista ds. bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34446 )
Array ( [docId] => 34446 )