Ocena ryzyka zawodowego, gdy zachodzi zmiana w miejscu pracy

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 18-10-2013 r.

Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego jest konieczne na wszystkich stanowiskach pracy, na których nie była jeszcze przeprowadzona. Także w sytuacji, kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która mogła spowodować zmianę poziomu lub zmianę oceny ryzyka zawodowego.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić:

  • gdy tworzone są nowe stanowiska pracy lub zmieniane jest ich wyposażenie, np. gdy okulary ochronne zostaną zastąpione przyłbicami;
  • przy doborze stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych, np. gdy wprowadzone zostaną nowe wartości dopuszczalnych stężeń;
  • gdy następuje zmiana organizacji pracy, np. gdy w hali przeprowadzane są prace remontowe bez przerywania normalnej pracy na stanowiskach.

Okresową ocenę ryzyka zawodowego należy przede wszystkim wykonywać na tych stanowiskach pracy, na których rejestruje się wiele wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, a zastosowane środki zapobiegawcze nie powodują zmniejszenia ani liczby wypadków, ani chorób zawodowych.

Ocenę ryzyka zawodowego należy powtarzać po pewnym czasie, gdy w firmie zorganizowano nowe stanowiska, na których zastosowano nowe techniki zabezpieczeń. Podczas szacowania (przy pierwszej ocenie ryzyka) prawdopodobieństwa skutków wypadku dla takich stanowisk, najczęściej nie ma to odniesienia do zdarzeń z przeszłości. Należy pamiętać, że w takich przypadkach prawdopodobieństwo to zależy w dużym stopniu od doświadczenia oceniającego i może się zdarzyć, że będzie obarczone poważnym błędem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24283 )
Array ( [docId] => 24283 )