Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 26-09-2013 r.

Przystępując do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznej, najpierw należy przeprowadzić przegląd miejsc pracy. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia wypadkowe i chorobowe.

Przeglądem należy objąć pomieszczenia:

 • sali konsumpcyjnej,
 • przygotowalni,
 • kuchni,
 • zaplecza do odbioru i przechowywania surowców oraz półproduktów,
 • higieniczno-sanitarne,
 • biurowe.

Podczas przeglądu miejsc pracy warto zwrócić uwagę na: wejścia, wyjścia, przejścia komunikacyjne (progi, schody).

Sprawdzić stan:

 • oświetlenia,
 • ogrzewania,
 • wentylacji.
Należy również skontrolować stan techniczny używanych maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi i elementów bezpieczeństwa (osłony, blokady, wyłączniki itp.). Szczególną uwagę warto zwrócić na maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną, w tym agregaty chłodnicze, urządzenia i maszyny gastronomiczne, a także narzędzia ręczne (noże, tasaki, nożyce itp.).

Obserwując pracowników podczas pracy powinno się patrzeć, co i jak wykonują, czy stosują przydzieloną odzież oraz obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej. Rozmawiając z pracownikami trzeba dowiedzieć się, czy uważają, że wykonywana praca wpływa negatywnie na ich zdrowie. Nawet pozornie nieistotne utyskiwania mogą sygnalizować znaczące problemy wynikające ze stanu warunków pracy.

Należy zanalizować wyniki profilaktycznych badań lekarskich i absencję chorobową. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wyniki, które dotyczą:

 • kelnerów,
 • kasjerów,
 • pracowników zaplecza kuchennego (przygotowalni i magazynów).

To właśnie ci pracownicy zakładów gastronomicznych najczęściej ulegają wypadkom przy pracy i schorzeniom związanym ze środowiskiem pracy.

Trzeba zastanowić się, które z zaobserwowanych zagrożeń oraz nieprawidłowości mogą doprowadzić do znacznego niebezpieczeństwa i w jaki sposób. Ocenić:

 • czy istniejące zabezpieczenia i zastosowane środki ostrożności są wystarczające,
 • jakie działania powinny być podjęte w celu usunięcia zagrożeń i nieprawidłowości.

Następnie należy zdecydować, które zagrożenia i nieprawidłowości powinny być zlikwidowane lub przynajmniej ograniczone w pierwszej kolejności. Zrobić to można na podstawie kontroli stanu bhp.

Kolejnym krokiem w ocenie ryzyka zawodowego jest jego oszacowanie. Zalecanym sposobem szczególnie w małych zakładach gastronomicznych, jest skala 3-stopniowa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24279 )
Array ( [docId] => 24279 )