Planowanie profilaktyki w ryzyku zawodowym

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 08-05-2014 r.

Planowanie profilaktyki w ryzyku zawodowym powinno być prowadzone z udziałem zainteresowanych pracowników. Należy wykorzystać doświadczenie zawodowe tych osób, które osobiście wykonują pracę i często mają wiedzę na temat możliwości wprowadzenia zmian.

Jeżeli nie ma pomysłu jakie działania można zastosować w konkretnym przypadku, to warto skorzystać z doświadczeń innych. Wykorzystać znajomości w innych zakładach pracy, zobaczyć jak inni zorganizowali pracę, obejrzeć bardziej nowoczesne maszyny. Porozmawiać z przedstawicielem producenta lub importera maszyn stosowanych w zakładzie na temat zmian, jakie wprowadzono w nich w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa

 

Tworzenie planu działań profilaktycznych

Po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości eliminacji i ograniczenia ryzyka można już przystąpić do opracowania planu działań profilaktycznych. Jeżeli potrzebne działania nie wymagają większych nakładów finansowych niż dostępne środki – nie ma problemu. Często jednak  zakres i termin planowanych działań musi uwzględniać możliwości finansowe pracodawcy. Plan działań musi być wtedy oparty na ustaleniu spraw najważniejszych w danym momencie.

Bezwzględnie trzeba ograniczyć ryzyko, które oszacowane zostało jako nieakceptowalne lub bardzo duże. Jeżeli w przyjętej metodzie było szacowane ryzyko wartościami liczbowymi, to automatycznie wielkość ryzyka wskazuje na skalę potrzebnych działań.

Trzeba zwracać szczególną uwagę na zagrożenia, które mogą spowodować poważne szkody, jak śmierć lub nieodwracalne zmiany stanu zdrowia pracownika. Przy planowaniu należy również uwzględniać liczbę pracowników, których dotyczy określone zagrożenie.

Sporządzony plan działań profilaktycznych powinien zawierać oprócz opisu zadania także:

  • termin jego realizacji,
  • wskazanie osoby odpowiedzialnej za tę realizację. 

Plan musi być oczywiście zatwierdzony do realizacji przez osobę reprezentującą pracodawcę lub jego samego. O planowanych zamierzeniach trzeba również poinformować zainteresowanych pracowników, jeżeli nie uczestniczyli w ich tworzeniu.

Agnieszka Świeboda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34826 )
Array ( [docId] => 34826 )