Zespół oceniający ryzyko zawodowe

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Iwona Romanowska-Słomka
Data: 30-09-2015 r.

Przepisy i zasady dotyczące oceny ryzyka zawodowego w równym stopniu dotyczą wszystkich pracodawców – bez względu na wielkość i złożoność organizacji czy prowadzoną działalność. Jednak wybranie i wskazanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego może przysporzyć trudności. Oto kilka wskazówek ułatwiających to zadanie.

Pracodawca w zarządzeniu o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy powinien określić:

  • odpowiedzialność za dokonanie oceny ryzyka zawodowego,

  • osoby do pracy w zespołach ds. oceny ryzyka,

  • osoby do przeszkolenia w tematyce oceny ryzyka,

  • osobę odpowiedzialną za opracowanie dokumentacji ryzyka i jej przechowywania,

  • sposób zapoznania pracowników z ryzykiem zawodowym,

  • sytuacje, w jakich należy dokonywać weryfikacji oceny ryzyka zawodowego oraz ich częstotliwość,

  • termin dokonania oceny ryzyka zawodowego w firmie.

Zespół ds. oceny ryzyka zawodowego powołuje pracodawca w trybie przyjętym w danej firmie. Wskazane jest, aby taki zespół składał się z:

  • pracodawcy lub jego przedstawiciela,

  • pracowników wyznaczonych przez pracodawcę (w tym osób kierujących pracownikami),

  • ekspertów zewnętrznych (jeżeli akurat zachodzi taka potrzeba).

Poza wiedzą w zakresie dokonywania oceny od pracodawcy nie są wymagane żadne dodatkowe kwalifikacje, tzn. uprawnienia do oceny ryzyka zawodowego.

Natomiast przedstawicielem pracodawcy może być każda osoba, w tym również specjalista ds. bhp, gdyż przepisy tego nie zabraniają, a ze względu na ogólną wiedzę w zakresie ochrony pracy pracownika służby bhp jest to nawet wskazane.

Szczegółową wiedzę dotyczącą na przykład zagrożeń związanych z maszynami lub technologią na konkretnych odcinkach organizacji pracy posiadają pracownicy nadzoru – kierownicy, majstrowie. Z tego powodu powinni oni wchodzić okresowo w skład zespołu oceniającego ryzyko zawodowe w wydziałach ich dotyczących.

Ponadto wiedzę o zagrożeniach, a bardzo często postępowaniu realizowanym w praktyce, mają społeczni inspektorzy pracy i inni pracownicy interesujący się ochroną pracy.

Czasami konieczne jest, aby osoby wchodzące w skład zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego posiadały specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin. W takich przypadkach osoby te powinny być powoływane do zespołu okresowo lub w celu udzielenia przez nie konkretnych konsultacji.

Przykład:

Kto w zespole oceniającym ryzyko?

Ocena ryzyka dotyczy wydziału, na którym znajdują się maszyny stwarzające specyficzne zagrożenia (oddziaływanie na organizm pracownika czynników chemicznych, którego negatywne skutki nie są dokładnie znane, promieniowanie i pola wysokiej częstotliwości, których pole oraz kierunek działania może wynikać z konstrukcji urządzenia itp.). Wtedy w skład zespołu należy powołać osoby o specjalistycznej wiedzy na temat tych właśnie zagrożeń.

dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37826 )
Array ( [docId] => 37826 )