Czy lider może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Halina Góralska
Data: 11-09-2020 r.

Nowo zatrudniony pracownik (stanowisko produkcyjne) ma świadczyć pracę na rzecz innej firmy (umowa outsourcingowa). Czy instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić kierownik działu, lider nie będący naszym pracownikiem?

Jeżeli do zakresu zadań lidera zaliczono organizację stanowisk pracy oraz organizację pracy i nadzór nad pracownikami, czyli obowiązki osób kierujących pracownikami, wówczas, osobie tej można powierzyć prowadzenie instruktażu stanowiskowego bhp dla pracowników.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń bhp określa rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu na podstawie programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny,

 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy.

Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy,

 • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie pracy zatrudniającym pracownika,

 • zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej.

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Instruktaż ten winni przejść wymienieni powyżej pracownicy przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy u danego pracodawcy.

Ważne

Instruktaż ogólny prowadzi:

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo

 • pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub

 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Natomiast  instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te:

 • posiadają odpowiednie kwalifikacje i

 • mają niezbędne doświadczenie zawodowe oraz

 • są przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Powyższy zapis rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp wskazuje, że nie musi to być bezpośredni przełożony pracownika, gdyż pracodawca może powierzyć przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego także innej osobie z kadry kierowniczej.

Podstawa prawna

 • art.: 212;  art. 2373  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),

 • § 8; § 10 ust. 2; § 11 ust. 5  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze  zm.).

Halina Góralska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41207 )
Array ( [docId] => 41207 )