Dostosowanie ramowych programów szkoleń bhp do potrzeb zakładu pracy

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 23-08-2013 r.

Ramowe programy szkoleń bhp, które zawiera w załączniku rozporządzenie szkoleniowe stanowią wytyczne do realizacji szkoleń w zakładzie pracy. Program szkolenia bhp należy dostosować do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia bhp.

Pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą jednostka organizująca szkolenia z bhp mają obowiązek opracowywać programy szkoleń wstępnych i okresowych bhp określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk. Programy te należy opracować na podstawie ramowych programów szkolenia.

 

W praktyce oznacza to konieczność uzgodnienia planu szkolenia bhp między pracodawcą a jednostką organizacyjną prowadzącą szkolenie w zakresie zagadnień wynikających ze specyfiki zakładu, które powinny zostać uwzględnione w poszczególnych tematach. Dotyczyć to może np. zapoznania pracowników ze szczegółowymi wymogami w zakresie:

  • stosowanych maszyn i urządzeń,
  • szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub innych,
  • zagrożeń pożarowych, wybuchowych i innych.

Oznaczać to może również wskazanie przez zakład wykładowców, którzy według wiedzy zakładu pracy posiadają specjalistyczną wiedzę i praktykę w danej dziedzinie. Jeśli takie osoby nie są znane zakładowi, należy określić wymagania dla wykładowców, jakich powinien zapewnić organizator szkolenia (np. zagadnienia związane z użytkowaniem maszyn powinien prowadzić technolog lub konstruktor, sprawy bezpieczeństwa pożarowego – oficer służby pożarniczej).

Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24346 )
Array ( [docId] => 24346 )