Pracownik musi znać przepisy i zasady bhp

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 19-08-2013 r.

W związku z faktem, że unikanie zagrożeń zdrowia i życia w procesie wykonywania pracy uwarunkowane jest w znacznym stopniu wiedzą o istnieniu tych zagrożeń oraz znajomością sposobów ich unikania, pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bhp.

Zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bhp odbywa się w ramach szkolenia wstępnego bhp, w czasie którego należy przedstawić pracownikowi nie tylko ogólne przepisy i zasady bhp, ale także wskazać na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym będzie on wykonywał pracę.

Dokładne poinstruowanie pracownika o sposobach używania sprzętu ochronnego i przygotowanie go do obsługi maszyn oraz urządzeń technicznych jest zadaniem ważnym nie tylko ze względu na zabezpieczenie go przed zagrożeniem związanym z wykonywaną pracą, ale także z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa współpracownikom i harmonijnego przebiegu pracy.

Szkolenie bhp ma zmierzać do wyjaśnienia źródeł i charakteru zagrożeń zawodowych oraz nauczenia metod pracy gwarantujących bezpieczeństwo. Uczestnictwo pracownika w takim szkoleniu jest obowiązkowe, a on sam powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Znajomość przepisów i zasad bhp pracodawca powinien sprawdzić w sposób obiektywny, organizując po przeprowadzonym szkoleniu bhp egzamin sprawdzający. Obowiązek pracodawcy nie ogranicza się bowiem do zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bhp. Należy sprawdzić, czy szkolenie bhp dało oczekiwane rezultaty. Co więcej, jeżeli wynik szkolenia jest niezadowalający, pracodawca musi przeszkolić pracownika dodatkowo.

Gdyby mimo dalszego szkolenia bhp pracownik wykazywał nadal niedostateczną znajomość przepisów i zasad bhp, pracodawca powinien odsunąć pracownika od wykonywanej dotąd przez niego pracy (wyrok SN z 18 stycznia 1965 r., II PR 685/64, OSN 1965/7–8/136).

Pracownik nie może odmówić udziału w szkoleniu bhp, instruktażu bhp czy egzaminie sprawdzającym.

Ponadto dla osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, powinno zostać przeprowadzone szkolenie okresowe bhp.

Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24344 )
Array ( [docId] => 24344 )