Szkolenie na stanowisku inżynieryjno-technicznym

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 18-08-2013 r.

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat, niezależnie od tego czy w ramach swoich obowiązków pracownicy ci wykonują prace szczególnie niebezpieczne.

Obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie pracownikowi odbycia szkolenia bhp, stosownego do rodzaju wykonywanej pracy, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Szkolenie gwarantuje:

 
  • zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
  • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie koniecznym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uzyskanie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych, oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Program szkolenia bhp powinien być dostosowany do rodzaju i warunków pracy wykonywanej przez uczestników szkolenia, w szczególności instruktaż stanowiskowy powinien gwarantować uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiskami pracy, jakie występują na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24342 )
Array ( [docId] => 24342 )