Indywidualizacja w zakresie szkolenia bhp jest konieczna

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 09-09-2013 r.

Każda grupa pracownicza łącznie z uczniami, studentami, jak również bezrobotnymi na stażu wymaga odrębnego podejścia w zakresie zasobu oraz sposobu przekazywanej wiedzy i treningu nabywanych umiejętności podczas szkolenia bhp.

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, brygadziści, kierownicy działów oraz wydziałów, kierownicy zmianowi)podczas szkolenia bhp muszą opanować wiedzę i umiejętności w szczególności w zakresie:

  • poznania przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,
  • organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp,
  • egzekwowania przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów bhp,
  • inicjowania i planowania działań zmierzających do poprawy warunków bhp w firmie,
  • analizy i oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
  • szkolenia pracowników z przepisów i zasad bhp oraz kształtowania właściwych zachowań w tym zakresie.

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych niezbędne jest opanowanie wiedzy i umiejętności w szczególności w zakresie:

  • przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku bądź przy określonym rodzaju pracy oraz związanych z tym stanowiskiem czy określonym rodzajem pracy obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,
  • nabycia praktycznych umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy przedlekarskiej osobom, które uległy wypadkom,
  • podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu,
  • sposobu ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zdrowia w warunkach normalnej pracy oraz sytuacjach awaryjnych.

Realizując cele szkolenia bhp, pracodawca powinien zapewnić każdemu pracownikowi takie szkolenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i przekazanie mu niezbędnych informacji oraz wszelkich instrukcji dotyczących pracy wykonywanej na danym stanowisku pracy.

W odniesieniu do pracowników innych pracodawców wykonujących prace na terenie firmy danego pracodawcy jest on zobowiązany powiadomić ich o zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia, na które mogą zostać narażeni podczas pracy i uzyskać od nich pisemne potwierdzenie przyjęcia tych informacji do wiadomości.


Józef M. Boguszewski,
specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych, ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24356 )
Array ( [docId] => 24356 )